กลุ่ม Cheche และ Prime Impact สรุปการรวมธุรกิจเสร็จสิ้น

  • หุ้นสามัญชนิดเอ ของ Cheche และใบสําคัญแสดงสิทธิจะเริ่มซื้อขายบน Nasdaq ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ภายใต้สัญลักษณ์ “CCG” และ “CCGWW” ตามลําดับ
  • การระดมทุนหุ้นสามัญและยอดเงินในบัญชีทรัสต์คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 22.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับ Cheche

ปักกิ่ง และ ซานโฮเซ่, แคลิฟอร์เนีย, 18 ก.ย. 2566 — Cheche Group Inc. (“Cheche” หรือ “บริษัท”) ผู้นําด้านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีประกันภัยรถยนต์ของจีน ได้ประกาศในวันนี้ว่าได้ดําเนินการรวมธุรกิจ (“การรวมธุรกิจ”) กับ Prime Impact Acquisition I (“Prime Impact”) เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 บริษัทที่จดทะเบียนภายหลังการรวมธุรกิจคือ Cheche Group Inc. และหุ้นสามัญชนิดเอและใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทจะเริ่มซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์แนสแดก (Nasdaq) ภายใต้สัญลักษณ์ “CCG” และ “CCGWW” ตามลําดับ ในวันที่ 18 กันยายน 2566

การประกาศการดําเนินการรวมธุรกิจเสร็จสิ้นมาหลังจากผู้ถือหุ้นของ Prime Impact ลงมติอนุมัติการทําธุรกรรมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 และเงื่อนไขการปิดการทําธุรกรรมที่เหลือสําเร็จลุล่วงทั้งหมด ผลการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการทั้งหมดมีอยู่ในรายงานปัจจุบันบนแบบฟอร์ม 8-K ที่ Prime Impact ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) ที่ www.sec.gov เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

Lei Zhang ผู้ก่อตั้ง ซีอีโอ และประธานของ Cheche กล่าวว่า “ผมภูมิใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่ทีมงานที่ยอดเยี่ยมของ Cheche สร้างขึ้นในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา การจดทะเบียนใน Nasdaq ประสบความสําเร็จเป็นหลักชัยสําคัญขณะที่เราดําเนินกลยุทธ์เติบโต และผมมองว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในฐานะแพลตฟอร์มเทคโนโลยีประกันภัยรถยนต์ชั้นนําของโลกในตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุด Cheche มีความได้เปรียบเป็นพิเศษในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมระดับโลก”

“เรายินดีที่จะประกาศการดําเนินการรวมธุรกิจกับ Cheche เสร็จสิ้นและตื่นเต้นมากกับอนาคตของบริษัทในฐานะผู้นําด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี” Mark Long ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ร่วมซีอีโอ และ CFO ของ Prime Impact กล่าว “เราประทับใจกลยุทธ์ของ Lei ในการใช้แพลตฟอร์มธุรกรรมประกันภัยที่กว้างขวางของ Cheche ในการให้บริการ SaaS และโซลูชันวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ AI ได้อย่างมีมาตรฐานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในระบบนิเวศประกันภัย รวมถึงบริษัทประกันภัยชั้นนํา ผู้ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ และตัวกลาง ในฐานะบริษัทมหาชนที่มีโมเดลทางการเงินที่แข็งแกร่งและเงินทุนเพิ่มเติมจากการรวมธุรกิจ Cheche มีความพร้อมเป็นอย่างดีในการดําเนินการตามแผนการเติบโตและสร้างมูลค่าที่สําคัญให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย”

Cheche และ Prime Impact ได้ทําข้อตกลงต่างๆ กับนักลงทุนสถาบันระดับโลก (“นักลงทุน”) ซึ่งนักลงทุนตกลงซื้อหุ้นสามัญชนิดเอของ Cheche จํานวนรวม 1,800,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่ารวมประมาณ 18.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (การระดมทุน PIPE) เพื่อใช้ในการรวมธุรกิจ นอกจากนี้ Prime Impact Cayman, LLC (Sponsor) ยังจองซื้อหุ้นสามัญชนิดเอของ Cheche จํานวน 634,228 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 ดอลลาร์สห