กลุ่ม FinVolution ประกาศการซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารระดับสูง

กรุงเทพฯ, 29 ส.ค. 2566 — FinVolution Group (“FinVolution” หรือ “บริษัท”) (NYSE: FINV) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินชั้นนําในจีน ประกาศในวันนี้ว่า (i) นาย Shaofeng Gu ประธานกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่นวัตกรรมของบริษัท และ (ii) ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท ได้ซื้อหุ้นสามัญในนามส่วนตัวประมาณ 0.63 ล้านหุ้นของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 หุ้น ADS ทั้งหมดที่ซื้อนั้นเป็นอิสระจากโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท และทําการซื้อขายในช่วงเวลาที่เปิดเผยให้ทําการซื้อขายได้อย่างเต็มที่ ตามกฎระเบียบทั้งหมดของบริษัทและกฎหมาย

นาย Gu แสดงความเห็นว่า “เรายังคงมอง FinVolution เป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มูลค่าตลาดในปัจจุบันของเรา และการซื้อหุ้นคืนยังเป็นเครื่องมือการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน โดยใช้ประโยชน์จากชุดเทคโนโลยีขั้นสูง สภาพคล่องที่แข็งแกร่ง และความยืดหยุ่นทางการเงินที่ช่วยให้เราสามารถเดินหน้าและประสบความสําเร็จในตลาดทุกตลาดที่เราดําเนินธุรกิจอยู่ FinVolution มีความพร้อมที่จะดําเนินกลยุทธ์ ‘โฟกัสท้องถิ่น มองโลก’ เพื่อส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

เกี่ยวกับ FinVolution Group

FinVolution Group เป็นแพลตฟอร์ม fintech ชั้นนําที่มีชื่อเสียงในจีนและตลาดต่างประเทศ เชื่อมต่อผู้กู้รายย่อยของรุ่นใหม่กับสถาบันการเงิน ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 บริษัทเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมสินเชื่อผู้บริโภคออนไลน์ของจีน และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม รวมถึงสะสมประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในด้านหลักๆ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต การตรวจจับการฉ้อโกง ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์มของบริษัทที่ได้รับการเสริมพลังด้วยเทคโนโลยีล้ําสมัยที่พัฒนาเอง มีกระบวนการทําธุรกรรมการกู้ยืมอัตโนมัติสูง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์ที่ดี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทมีผู้ลงทะเบียนใช้งานสะสมทั่วจีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มากกว่า 169.3 ล้านราย

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: http://ir.finvgroup.com

ข้อความปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายในมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1934 แก้ไขเพิ่มเติม และตามที่นิยามไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาปี 1995 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้จากคําศัพท์ เช่น “จะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “อนาคต” “ตั้งใจ” “แผนการ” “เชื่อ” “ประมาณการ” “เป้าหมาย” “มั่นใจ” และคําอื่นๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในปัจจุบันของฝ่ายบริหารและสภาพตลาดและการดําเนินงานในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน หรือปัจจัยอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดยากต่อการคาดการณ์และอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ความ