กลุ่ม L’OCCITANE ได้รับการรับรองเป็น B CorpTM แล้ว

เจนีวา 31 ส.ค. 2566กลุ่มเดอะ โลกาซีตาน ผู้บุกเบิกด้านความงามและสุขภาพที่ยั่งยืน มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประกาศว่า บริษัทได้รับการรับรองเป็น B CorporationTM แล้ว ซึ่งเป็นก้าวสําคัญที่สร้างต่อยอดจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของกลุ่มในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกโดยการเสริมพลังชุมชนที่เราลงทุน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ลดขยะ และบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการรับรองนี้ กลุ่มได้เข้าร่วมชุมชนโลกที่มีความคิดเหมือนกันในการสร้างเศรษฐกิจที่ครอบคลุม มีความเท่าเทียม และฟื้นฟูเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดความดีในโลก

The L’OCCITANE Group is now B CorpTM certified

The L’OCCITANE Group is now B CorpTM certified

Adrien Geiger หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนของกลุ่มเดอะ โลกาซีตาน กล่าวว่า “เราได้สนับสนุนความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 1976 วันนี้เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกลุ่มธุรกิจนี้ที่แบ่งปันจริยธรรมเดียวกันของเรา – ใช้พลังของธุรกิจในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสําหรับทุกคน”

สิ่งที่ทําให้ B Corp แตกต่างคือการวัดและตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของบริษัทโดยรวม ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงพนักงาน ชุมชน ผู้ผลิต ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสิ่งแวดล้อม ในสํานักงาน ร้านค้า โรงงาน และห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เพื่อให้ได้รับการรับรอง กลุ่มได้ประเมินผลกระทบของตนอย่างเข้มงวดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยใช้กรอบการทํางานของ B Corp บริษัทได้ระบุแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถสร้างผลกระทบที่มีความทะเยอทะยานมากยิ่งขึ้น

“เรายินดีต้อนรับกลุ่มเดอะ โลกาซีตาน เข้าสู่ชุมชนของเราที่มีบริษัทนวัตกรรมกว่า 6,900 แห่งที่กําลังกระตุ้นเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและฟื้นฟูได้มากขึ้น” Jonathan Normand ผู้อํานวยการบริหารของ B Lab Switzerland กล่าว “ความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อความหลากหลายทางชีวภาพและห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนน่าชื่นชมและสอดคล้องกับหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของขบวนการ B”

ภารกิจของกลุ่มคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนและฟื้นฟูธรรมชาติผ่านการเสริมพลัง การรับรอง B Corp จะช่วยให้บริษัทมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไปขณะที่มุ่งสู่เป้าหมายระยะยาวในการสร้างโลกที่มีผลกระทบบวกต่อธรรมชาติ

André Hoffmann ซีอีโอของกลุ่มเดอะ โลกาซีตาน กล่าวว่า “การรับรอง B Corp ไฮไลท์วิวัฒนาการของเราในฐานะธุรกิจ และการให้ความสําคัญอย่างชัดเจนร่วมกันต่อสามเสาเศรษฐกิจ โดยการใช้จุดแข็งที่โดดเด่นของเราในฐานะธุรกิจระดับโลกที่รับผิดชอบ เราสามารถใช้อิทธิพลและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวทั่วโลก”

เกี่ยวกับกล