การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับ foodpanda และ Tellscore: นักเล่าเรื่องชื่อเสียงผลักดัน “ประเทศไทยน่าตื่นตาตื่นใจ” เปิดเผยกา

กรุงเทพฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 —  foodpanda และ Tellscore ได้ร่วมมือกับสํานักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อนํา “อํานาจอันเบื้องต้นของไทย” ไปสู่โลกภายใต้แคมเปญ “ประเทศไทยน่าตื่นตาตื่นใจ” ยืนยันฐานะของประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนําของโลก ผ่านมุมมองใหม่ของนักวิจารณ์ชื่อดัง 3 คนจาก 3 ชาติต่างๆ ที่จะพานักท่องเที่ยวค้นพบความงดงามของชนบทไทยพร้อมเมนูอาหารไทยส่งตรงถึงหน้าประตู และบริการสะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda

(จากซ้ายไปขวา: อมรณัฐ เชิดลีนะพนัน, กรรมการผู้จัดการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tellscore; ปริชาติ บุญชัย, ผู้อํานวยการส่วนประชาสัมพันธ์และโฆษณาของททท.; และ ศิริพา จุงสวัสดิ์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ foodpanda ไทย)
(จากซ้ายไปขวา: อมรณัฐ เชิดลีนะพนัน, กรรมการผู้จัดการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tellscore; ปริชาติ บุญชัย, ผู้อํานวยการส่วนประชาสัมพันธ์และโฆษณาของททท.; และ ศิริพา จุงสวัสดิ์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ foodpanda ไทย)

ยุคหลังโควิด-19 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกกําลังฟื้นตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนําของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ตามข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 มีจํานวนทั้งสิ้น 12,914,691 คน ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า 514.23 พันล้านบาท ซึ่งยืนยันถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย

ภายใต้นโยบายการพัฒนาอํานาจอันเบื้องต้นของประเทศไทย ประเทศไทยมุ่งสร้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นและสร้างภาพลักษณ์ประเทศ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 35 จาก 120 ประเทศในดัชนีอํานาจอันเบื้องต้นโลกปี 2565 การท่องเที่ยววัฒนธรรมเป็นสินค้าอํานาจอันเบื้องต้นที่มีมูลค่าสูงสุดคือ 409,000 ล้านบาท รองลงมาคืออาหารไทย 267,000 ล้านบาท โฆษณา 208,000 ล้านบาท แฟชั่น 189,000 ล้านบาท และดีไซน์ 125,000 ล้านบาท

เพื่อรักษาพลังการเติบโตของการท่องเที่ยวไว้ ททท. ในฐานะองค์กรหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศภายใต้แผนงานไตรมาสที่ 3 ร่วมกับ foodpanda เป็นแพลตฟอร์มส่งอาหารระดับภูมิภาค และ Tellscore แพลตฟอร์มจัดหานักวิจารณ์ชื่อดัง ด้วยแนวคิด “การท่องเที่ยวอํานาจอันเบื้องต้น” โดยเน้น 5 ด้านของอํานาจอันเบื้องต้นไทย ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น กีฬา และเทศกาล พร้อมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรที่สามารถสร้างผลกระทบต่อเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายต่างชาติ

กิจกรรมแคมเปญ “ประเทศไทยน่าตื่นตาตื่นใจ” ร่วมกับ foodpanda เป็น “การเดิน