การประชุมสมาคมการแพทย์หัวใจยุโรป: ยาจีนแผนโบราณ Qili Qiangxin ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและการกลับเข้าโรงพยาบาลซ้ําจากภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างมีนัยสําคัญ

อัมสเตอร์ดัม, 30 ส.ค. 2566 — การศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าการเพิ่ม TCM Qili Qiangxin Capsules (พัฒนาและผลิตโดย Yiling Pharmaceutical) เข้ากับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว สามารถลดความเสี่ยงของการกลับเข้าโรงพยาบาลซ้ําเนื่องจากหัวใจล้มเหลวที่รุนแรงขึ้นและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังได้อย่างมีนัยสําคัญ

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ศ. Xinli Li ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้เปิดเผยผลการศึกษาระหว่างการประชุมวิชาการ European Society of Cardiology (ESC) การประชุมวิชาการชั้นนําระดับโลกด้านเวชศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด จัดขึ้นที่ อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เวลาท้องถิ่น ศ. Xinli Li ได้นําเสนอผลงานวิชาการระหว่างการประชุม Hot Line ของการประชุม ESC
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เวลาท้องถิ่น ศ. Xinli Li ได้นําเสนอผลงานวิชาการระหว่างการประชุม Hot Line ของการประชุม ESC

ศ. Xinli Li ชี้ให้เห็นว่าผลการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองฝ่าย มียาหลอกเปรียบเทียบ หลายศูนย์ ใน 133 โรงพยาบาลทั่วประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นเวลา 12 ถึง 36 เดือน พบว่า Qili Qiangxin Capsules สามารถลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ประกอบหลัก ซึ่งรวมถึงการกลับเข้าโรงพยาบาลซ้ําเนื่องจากหัวใจล้มเหลวที่รุนแรงขึ้นและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ร้อยละ 22

การศึกษาที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหัวใจและหลอดเลือดระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง “Journal of the American College of Cardiology” (JACC) ในปี 2013 JACC ยอมรับว่าเป็นจุดเด่นของความสําเร็จทางวิชาการสําหรับปีนั้น: “การศึกษา�ยืนยันประสิทธิผลที่น่าเชื่อถือของ Qili Qiangxin Capsules และผลของการรักษาแบบผสมผสานเมื่อรวมกับการรักษาแผนปัจจุบันตะวันตก ซึ่งให้ประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เวลาท้องถิ่น ศ. Carolyn Sp Lam ที่ปรึกษาอาวุโสของ National Heart Centre Singapore ได้นําเสนอและมีส่วนร่วมในการอภิปรายระหว่างการประชุม Hot Line ของการประชุม ESC
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เวลาท้องถิ่น ศ. Carolyn Sp Lam ที่ปรึกษาอาวุโสของ National Heart Centre Singapore ได้นําเสนอและมีส่วนร่วมในการอภิปรายระหว่างการประชุม Hot Line ของการประชุม ESC

การศึกษานี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองฝ่าย มียาหลอกเปรียบเทียบเป็นครั้งแรกที่เป้าหมายผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของการนําการแพทย์แผนจีนมาใช้ในการรักษาหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ระหว่างการประชุม ศ. Carolyn Sp Lam ที่ปรึกษาอาวุโสของ National Heart Centre Singapore และ NUS Yong Loo Lin School of Medicine และเป็นผู้เข้าร่วมการอภิปรายที่ได้รับเชิญ ได้เน้นย้ําว่าการศึกษานี้ให้หลั