การประชุมเทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยโรบอตระดับโลก 2023: การลงลึกเข้าใจภูมิภาคการผ่าตัดด้วยโรบอตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีน

กรุงเทพฯ, วันที่ 18 ส.ค. 2566 — การประชุมวิชาการระดับโลกเรื่องเทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2023 จะจัดขึ้นที่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 ก.ย. 2566 การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวของเทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์จากทั่วโลกครั้งแรก การประชุมจัดขึ้นโดย MedRobot ซึ่งเป็นสื่อด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ชั้นนําของ ประเทศจีน และแพลตฟอร์มบริการหุ่นยนต์ Leaderobot ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก Intelligent Surgery และ JINGYI.

ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนมีบริษัทด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เกิดขึ้นมากกว่า 80 แห่ง และในปีที่ผ่านมามีการเก็บทุนได้มากกว่า 8,000 ล้านหยวน การเติบโตอย่างน่าทึ่งของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ในประเทศจีนไม่อาจปฏิเสธได้ มีหลากหลายประเภทของบริษัทเทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ โดยนําไปใช้ในการผ่าตัดสาขาต่างๆ เช่น ศัลยกรรมทั่วไป อวัยวะสืบพันธุ์ กระดูกสันหลัง และตา เป็นต้น