การผลิตสุทธิสูงสุดที่เคยมีขณะที่ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนยิ่งเข้มแข็งขึ้น

– CNOOC Limited ประกาศผลการดําเนินงานครึ่งปี 2023

ฮ่องกง, วันที่ 17 สิงหาคม 2566 — CNOOC Limited (“บริษัท”, SEHK: 00883 (HKD Counter) และ 80883 (RMB Counter), SSE: 600938) ประกาศผลการดําเนินงานครึ่งปี 2023 สําหรับระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566.

ในครึ่งปีแรกของปี บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ ขยายการสํารวจและพัฒนาน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงาน บริษัทสามารถส่งมอบผลการดําเนินงานที่ดีกว่าคาดการณ์ เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดําเนินงานด้าน QHSE ที่ดี