ขณะที่ญี่ปุ่นต่อสู้กับความเสมอภาคทางเพศ จํานวนสตรีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีสูงสุดเท่าที่เคยมีมา

ขณะที่ญี่ปุ่นกําลังดิ้นรนกับความเท่าเทียมทางเพศ มีการแต่งตั้งสตรีเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีในจํานวนที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

สตรีจํานวนห้าคนปรากฏอยู่ในรายชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ เพิ่มขึ้นจากเดิมสองคน และเท่ากับสถิติสูงสุดที่เคยมีมา แต่การเพิ่มจํานวนสตรีขึ้นอาจไม่ได้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงความเท่าเทียมทางเพศในประเทศที่ยังคงประสบปัญหาในการแต่งตั้งผู้นําสตรีในหลายสาขาอาชีพ

บุคคลที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่คือ โยโกะ คามิคาวะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้มีประสบการณ์ เธอกลายเป็นผู้หญิงคนแรกในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นในรอบเกือบสองทศวรรษ คามิคาวะ อายุ 70 ปี เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาลจอห์น เอฟ. เคนเนดี มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

“นี่เป็นก้าวยักษ์สําหรับประเทศที่ล้าหลังด้านการแต่งตั้งสตรีให้ดํารงตําแหน่งผู้นําในองค์กร” เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจําญี่ปุ่น ราม เอ็มมานูเอล กล่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งครั้งนี้ เขายินดีต่อการคัดเลือก คามิคาวะ ให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยอธิบายว่าเธอ “มีความสามารถอย่างมาก”

แม้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงเศรษฐกิจ เซนาเอะ ทากาอิจิ จะยังคงอยู่ในคณะรัฐมนตรี แต่สตรีอีกสามคนได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่โดดเด่นมากนัก ซึ่งรับผิดชอบด้านนโยบายสําหรับเด็ก การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ และการฟื้นฟูชนบท

คิชิดะเลือกให้ผู้ชายยังคงอยู่ในตําแหน่งหลักด้านการคลังและการค้า สอดคล้องกับรูปแบบการจํากัดบทบาทสตรีออกจากงานประเภทที่เปิดโอกาสให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ญี่ปุ่นไม่เคยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้หญิง และผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลาออกไปเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว

ความคืบหน้าที่จํากัดบางส่วนสะท้อนถึงการขาดแคลนสตรีโดยรวมในพรรคเสรีประชาธิปไตยเก่าแก่ของคิชิดะ – เพียง 8% ของสมาชิกรัฐสภาจากพรรคนี้ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้หญิง น้อยกว่า 10% ของทั้งหมดทุกพรรค

ญี่ปุ่นตกลงมาอยู่อันดับที่ 125 จาก 146 ประเทศในรายงานของ World Economic Forum เรื่องความเท่าเทียมทางเพศในปีนี้ และอยู่ในอันดับที่ 138 ด้านการเสริมพลังทางการเมืองสําหรับผู้หญิง

“จํานวนสตรีบางครั้งขึ้นแล้วก็ลง เมื่อความสนใจหันไปที่ประเด็นอื่น” มิเอโกะ นากาบายาชิ อดีตสมาชิกรัฐสภาที่หันมาเป็นอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวาเซดะในโตเกียวกล่าว “ในการเมืองญี่ปุ่น โดยเฉพาะในสภาผู้แทนราษฎร จํานวนสตรีพื้นฐานยังน้อยเกินไป” รัฐมนตรีญี่