ขั้นตอนการใช้งานบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ใช้แทนบัตรจริงทำยังไง มาดูกัน!

เน้นย้ำ อีกครั้ง! บัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) สามารถใช้แทนบัตรประชาชนตัวจริงได้แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถปฏิเสธการแสดงบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ของประชาชนได้ ตาม ม.14 พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ พ.ศ.2565

สำหรับขั้นตอนการทำบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “D.DOPA” ของกรมการปกครอง ลงในโทรศัพท์มือถือ (ซึ่งรองรับทั้งระบบ IOS และระบบ Android)

2. ยืนยันตัวตน โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปลงทะเบียนเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “D.DOPA” ที่ สำนักทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

3. เปิดแอปพลิเคชัน D.DOPA โดยอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ และระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ถูกต้อง

4. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เพื่อลงทะเบียนแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล (D.DOPA)

5. สแกนคิวอาร์โค้ดในแอปพลิเคชัน

6. ตั้งรหัสผ่าน โดยทั้ง 2 ครั้งต้องใช้รหัสเหมือนกัน

7. เมื่อระบุรหัสทั้ง 2 ครั้งถูกต้อง จะมีระบบเเจ้งเตือนให้ระบุรหัสผ่านอีกครั้ง เพื่ออัพโหลดข้อมูลลงในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ

8. หากลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครสำเร็จ