ความต้องการข้อมูลรถยนต์เชื่อมโยงกันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สมาชิกของ Geotab เพิ่มเป็น 4 ล้านคน

  • Geotab มีการเติบโตอย่างน่าชื่นชม โดยเพิ่มสมาชิกใหม่ 1 ล้านคนในเวลาเพียง 15 เดือน
  • นับตั้งแต่บริษัทมีสมาชิก 3 ล้านคนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว รถที่เชื่อมต่อกับ Geotab ได้เดินทางมากกว่า 89,000 ล้านกิโลเมตร; นั่นคือประมาณ 594 เที่ยวรอบดวงอาทิตย์
  • จํานวนรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับ Geotab เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2022 และมากกว่า 70% ของฐานสมาชิกของบริษัทใช้อย่างน้อยหนึ่งในวิธีการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนของ Geotab

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 — Geotab®, ผู้นําระดับโลกในด้านโซลูชันการขนส่งที่เชื่อมต่อ ประกาศว่าบริษัทได้เพิ่มสมาชิกเป็น 4 ล้านคนทั่วโลก นี่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสําหรับข้อมูลที่มีคุณภาพสูงเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมขนส่งในภูมิภาคเอเชียใต้.

Geotab มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 23 ปี และบรรลุเป้าหมายสมาชิก 3 ล้านคนในปี 2022 ในเวลาเพียงมากกว่าหนึ่งปี บริษัทเพิ่มสมาชิกได้ 1 ล้านคนในปี 2023 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและการจัดการรถยนต์ในภูมิภาคเอเชียใต้.

“23 ปีที่แล้ว เราเป็นบริษัทที่มีพนักงานเพียงสองคนที่ทํางานอยู่ในชั้นใต้ดินของบ้านของฉัน แต่ตอนนี้เมื่อฉันนึกถึงการเติบโตอย่างน่าชื่นชมและการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมา มันชัดเจนว่าศักยภาพที่เราเห็นในอุตสาหกรรมนี้มานานหลายปีนั้นได้รับการพิสูจน์แล้ว” กล่าวโดย Neil Cawse ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Geotab

นับตั้งแต่เรามีสมาชิก 3 ล้านคนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว รถที่เชื่อมต่อกับ Geotab ได้เดินทางมากกว่า 89,000 ล้านกิโลเมตร; นั่นคือประมาณ 594 เที่ยวรอบดวงอาทิตย์ ถ้าคิดถึงการเดินทางทั้งหมดนั้น มันหมายความว่าปริมาณข้อมูลที่ใหญ่มาก ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถนําเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้กับลูกค้าของเรา เราบอกเขาว่าเครื่องยนต์อาจจะชํารุดก่อนที่จะชํารุดจริง หรือโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ พวกเรากําลังนําเสนอ AI ที่สามารถสร้างข้อมูลได้เพื่อลดเวลาในการได้รับข้อมูล ผ่านนวัตกรรมเหล่านี้ เรากําลังสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้นและผลลัพธ์ที่มีความหมายมากขึ้น” กล่าวเพิ่มเติมโดย Cawse

ด้วยจํานวนรถยนต์ที่เชื่อมต่อกับ Geotab จากหลากหลายยี่ห้อ รุ่น และภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้ ปริมาณข้อมูลที่มีคุณภาพสูงที่ Geotab วิเคราะห์ก็เพิ่มขึ้นด้วย การขยายตัวนี้ทําให้บริษัทสามารถประเมินเปรียบเทียบได้อย่างแม่นยํามากขึ้น และสร้างโมเดลเลียนมนุษย์ได้ดีขึ้น ซึ่งนําไปสู่ข้อมูลที่ดีขึ้นสําหรับลูกค้าทุกรายในภูมิภาคเอเชียใต้ ผ่านเทคโนโลยี AI และเลียนมนุษย์เหล่านี้ ลูกค้าในภูมิภาคเอเชียใต้สามารถเปลี่ยนจากการได้รับข้อมูลแบบรับปฏิกิริยาเป็นการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์และการเ