คําพูดของเพาเวลล์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหมายความว่าอย่างไรต่อการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม

U.S. Federal Reserve Chairman Jerome Powell Holds News Conference

(SeaPRwire) –   ในวันที่ 1 พฤษภาคม ประธานเฟดเจโรม พาวเวลล์ ได้เสนอข้อความสองส่วนต่อผู้สนใจดูดีดตัวอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะไม่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แต่นักวางแผนนโยบายก็ไม่ได้รีบลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 5.25-5.5 “ฉันไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่” พาวเวลล์กล่าวเกี่ยวกับเมื่อไหร่ที่เฟดอาจจะลดอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยมีผลต่อตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพลังงานหมุนเวียน โครงการพลังงานหมุนเวียนมักมีต้นทุนสูงในช่วงแรก แต่มีต้นทุนการดําเนินงานต่ํากว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากไม่ต้องซื้อเชื้อเพลิงอยู่เสมอ ดังนั้น ราคาพลังงานหมุนเวียนจึงขึ้นอยู่กับต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้พัฒนาต้องกู้เมื่อแรกสร้างโครงการ

นักพลังงานบางคนเรียกต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (LCOE) เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานต่างๆ ตัวเลขนี้รวมถึงต้นทุนต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนา การดําเนินงานจนถึงการปิดกิจการ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทวิจัยและที่ปรึกษา Wood Mackenzie พบว่า หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 2 จุดร้อยละ LCOE ของพลังงานหมุนเวียนอาจเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ในขณะที่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอาจเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 11 ภายใต้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน

ในขณะเดียวกัน บริษัทน้ํามันและก๊าซขนาดใหญ่ได้รับกําไรเป็นสถิติสูงสุดในหลายปีที่ผ่านมา ทําให้บริษัทเหล่านี้มีเงินทุนสูงและพึ่งพาการกู้น้อยลงเพื่อลงทุนโครงการ

ความท้าทายจากอัตราดอกเบี้ยต่อพลังงานหมุนเวียนไม่ใช่เรื่องใหม่ นับตั้งแต่อัตราเงินเฟ้อเริ่มเพิ่มสูงขึ้นหลัง COVID-19 แต่สิ่งที่ใหม่คือโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยสูงต่อเนื่องนานขึ้น พันล้านโครงการพลังงานหมุนเวียนได้รับการประกาศตั้งแต่การผ่านพระราชบัญญัติการลดเงินเฟ้อ แต่หลายโครงการยังต้องการตัดสินใจลงทุนสุดท้าย อัตราดอกเบี้ยสูงอาจทําให้คิดคํานวณไม่เป็นผล

อัตราดอกเบี้ยเป็นอุปสรรคหนึ่ง แต่ยังมีเหตุผลอื่นที่ควรดําเนินการกับพลังงานหมุนเวียนต่อไป ในหลายพื้นที่เศรษฐศาสตร์ของพลังงานลมและแสงอาทิตย์ยังเป็นทางเลือกที่ดีแม้กับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น บางประเทศในยุโรปกําหนดเป้าหมายการลดคาร์บอนหรือมาตรฐานพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ นอกจากนี้ ตลาดพลังงานมีความผันผวนสูง การเพิ่มราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลอาจเปลี่ยนสมการได้ หากอัตราดอกเบี้ยสูงต่อเนื่อง นักวางแผนที่สนใจแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอาจต้องหาวิธีใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้น เช่น การพัฒนาตลาดคาร์บอนหรือกลไกใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนเงินทุนของพลังงานสะอาด

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ