จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมเชิ้ตชงซัมเสิ่นหยางครั้งที่ 7 ที่เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน

เสิ่นหยาง ประเทศจีน 24 ส.ค. 2566 – เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม งานเทศกาลวัฒนธรรมเชิ้ตชงซัมเสิ่นหยางครั้งที่ 7 ได้เปิดตัวขึ้นภายใต้ธีม “เสน่ห์ของเชิ้ตชงซัมกระตุ้นนวัตกรรม สติปัญญาดลใจเสิ่นหยางที่งดงาม”

จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมเชิ้ตชงซัมเสิ่นหยางครั้งที่ 7 ที่เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน
จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมเชิ้ตชงซัมเสิ่นหยางครั้งที่ 7 ที่เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน

พิธีเปิดงานได้เป็นสักขีพยานในการก่อตั้ง “ศูนย์วิจัยการสืบทอดและสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิ้ตชงซัมเสิ่นหยาง” ซึ่งสร้างขึ้นร่วมกันโดยสมาคมสหพันธ์สังคมศาสตร์เสิ่นหยางและสถาบันศิลปะลุนซุน และต้อนรับกลุ่มธุรกิจผู้พํานัก 9 แห่งแรกของศูนย์ ตามกองการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการเมืองเสิ่นหยางเมืองประชาธิปไตยจีน

เทศกาลวัฒนธรรมเชิ้ตชงซัมเสิ่นหยางครั้งที่ 7 หมุนเวียนรอบการผสมผสานวัฒนธรรมเชิ้ตชงซัมกับนวัตกรรมดิจิทัล งานได้เน้นถึงความสําคัญของการออกแบบสร้างสรรค์ในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เทศกาลได้จัดแสดงผลงานด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิ้ตชงซัมของเสิ่นหยางในบริบทของการดิจิทัลทางวัฒนธรรม พร้อมดึงดูดแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

เทศกาลวัฒนธรรมเชิ้ตชงซัมเสิ่นหยางครั้งที่ 7 มีระยะเวลาจัด 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 22 สิงหาคม ในแต่ละค่ําตั้งแต่เวลา 19.00 น. มีการจัดงานแสดงเมืองเชิ้ตชงซัมตามลําดับที่สถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ถนนคนเดิน CD Joy City ในเขตต้าตง เวิลด์ฟังเตอหัวปิงในเขตเสิ่นเป่ยใหม่ ตลาดเหล่าเป่ยในเขตฮฺหฺปิง และถนนคนเดินจงเจียในเขตเสิ่นเหอ นอกจากนี้ ในวันที่ 22 และ 23 สิงหาคม พิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมจีนในเขตถิ่วซีได้เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการออกแบบสร้างสรรค์เชิ้ตชงซัมและรางวัลศิลปะเชิ้ตชงซัมสั่งทําตามใจชอบจีนครั้งที่ 5

เทศกาลวัฒนธรรมเชิ้ตชงซัมเสิ่นหยางได้วางตําแหน่งเสิ่นหยางเป็นแบบอย่างทางวัฒนธรรม โดยแสดงให้เห็นถึงการดึงดูดใจระดับนานาชาติของเมืองผ่านสื่อกลางอันแฟชั่นแบบเชิ้ตชงซัม เทศกาลนี้มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีคุณภาพของภาควัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเสิ่นหยาง พร้อมยกระดับอํานาจนิ่มนวลทางวัฒนธรรมของเมืองให้สูงขึ้น

ลิงก์ไฟล์แนบภาพ:
ลิงก์: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441886
คําอธิบาย: จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมเชิ้ตชงซัมเสิ่นหยางครั้งที่ 7 ที่เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน