จีนจะสามารถกลับสู่การเพิ่มประชากรได้หรือไม่? อย่าคิดว่าจะเป็นไปได้

การลดลงของประชากรในประเทศจีนในปี 2022

(SeaPRwire) –   ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวต่อสมาคมสตรีแห่งชาติว่า “เราควรส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งงานและมีบุตรแบบใหม่” คําพูดเช่นนี้มีความหมายมากจากบุคคลที่เป็นผู้ชาย โดยเฉพาะบุคคลที่นําพรรคที่มีนโยบายควบคุมการวางแผนครอบครัวอย่างกดขี่และบางครั้งรุนแรงมานานหลายทศวรรษ นอกจากนี้มันยังเป็นการหลอกลวง เพราะโอกาสที่จะกลับสู่สภาวะประชากรของจีนจะลดลงนั้นไม่มากนัก โดยเฉพาะในอนาคตใกล้

เพราะว่า การเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรในจีนจะต้องขัดกับแนวโน้มทั่วโลกที่ว่า เมื่อมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น อัตราการเกิดก็จะลดลง รายได้ที่เพิ่มขึ้นมักจะมาพร้อมกับค่านิยมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะว่าเด็กไม่จําเป็นต้องมีบทบาทในการสนับสนุนรายได้ครัวเรือน ประเทศเดียวที่เป็นข้อยกเว้นบ้างคือประเทศเล็กๆ ของกัวเตมาลา – ซึ่งมีประชากร 2 ล้านคน และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ – ซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีนที่มีประชากร 1.4 พันล้านคน และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเกือบ 18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ การพยายามเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรในประเทศอื่นๆ มาแล้วหลายปีก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ ถึงแม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะได้นําเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษี การดูแลเด็ก และการศึกษา แต่อัตราการเกิดของญี่ปุ่นที่ 1.26 ยังต่ํากว่าอัตราการเกิดทดแทนที่ 2.1

นี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะงานวิจัยทางวิชาการพบว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษีมีผลกระทบ “เล็กน้อย” ต่อการตัดสินใจวางแผนครัวเรือน งานวิจัยปี 2561 ของสถานการณ์ทางเลือกพบว่า เพียงอัตราการเกิดที่ “สูงกว่าอัตราการเกิดทดแทนอย่างมาก” และ “ปริมาณการย้ายถิ่นฐานในอนาคตอันไกลที่ไม่เคยมีมาก่อน และไม่สามารถทําได้จริง” เท่านั้นที่จะกลับสภาวะประชากรลดลงของญี่ปุ่น โดยงานวิจัยนี้ประมาณว่าประชากรญี่ปุ่นจะลดลงจากประมาณ 125 ล้านคนในปี 2547 เป็น 97 ล้านคนในปี 2593 ภายใต้สถานการณ์พื้นฐาน

เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และรัสเซียเป็นบางประเทศที่พยายามกลับสภาวะประชากรลดลงด้วยมาตรการต่างๆ สรุปได้ว่า แนวโน้มทางประชากรเป็นเรื่องที่ยึดติดมาก และยากที่จะกลับสภาวะ

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

แต่เจ้าหน้าที่นโยบายของจีนจะยังคงดําเนินการต่อไป สมาคมวางแผนครัวเรือนของจีนได้กล่าวว่า “เมืองนําที่จะเน้นงานต่างๆ เช่น ส่งเสริมการแต่งงานและมีบุตรในวัยเหมาะสม สนับสนุนให้พ่อแม่แบ่งปันภาระการมีบุตร และลดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปในพิธีการต่างๆ” เช่นเดียวกับญี่ปุ่น อาจมีผลกระทบเล็กน้อยจากมาตรการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง แต่การเปลี่ยนแปลงทั่วประเทศนั้นยากมากกว่า งานวิจัยของเราที่ศูนย์วางแผนอนาคตระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเดนเวอร์คาดการณ