จีนฮานานส่งเสริมความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ไห่หนาน ประเทศจีน 18 กันยายน 2566 รายงานจากศูนย์สื่อนานาชาติไห่หนาน (HIMC):

ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 15 กันยายน คณะผู้แทนจากมณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของจีน ได้เยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีและส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีภายใต้ความริเริ่มแถบเส้นทางสายไหมของจีน

มณฑลเกาะเขตร้อนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ DP World ซึ่งเป็นผู้ประกอบการท่าเรือชั้นนําในดูไบ และข้อตกลงอื่นๆ กับบริษัทสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในด้านการท่องเที่ยว การบิน การขนส่ง เทคโนโลยี และบริการอื่นๆ

คณะผู้แทนจากมณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของจีนได้ลงนามในข้อตกลงกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีท่าเรือไห่หนานซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน (ภาพ: Hainan Daily App)
คณะผู้แทนจากมณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของจีนได้ลงนามในข้อตกลงกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีท่าเรือไห่หนานซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน (ภาพ: Hainan Daily App)

ระหว่างการเยือนของคณะผู้แทน ได้มีการจัดการประชุมเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีท่าเรือไห่หนาน ซึ่งมีผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน กรมพัฒนาเศรษฐกิจอาบูดาบี และองค์การเขตการค้าเสรีโลกเข้าร่วม รวมถึงผู้แทนจากสถานทูตจีนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถานกงสุลใหญ่จีนในดูไบ และบริษัทและสมาคมจีนอื่นๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นักลงทุนจากเขตการค้าเสรี Jebel Ali ท่าเรือและสนามบินอาบูดาบี ร้านค้าปลอดภาษีสนามบินนานาชาติดูไบ DP World Group 42 (บริษัทปัญญาประดิษฐ์และคลาวด์คอมพิวติ้งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ดูไบ UAS International Trip Support และบริษัทสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อื่นๆ ได้รับการต้อนรับให้มาลงทุนในท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน

นับตั้งแต่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมความริเริ่มแถบเส้นทางสายไหมที่จีนเสนอ ทั้งสองประเทศได้เห็นความร่วมมือของตนขยายไปสู่หลายสาขา การค้าทวิภาคีระหว่างมณฑลไห่หนานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปีที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายตรงกันในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างอุตสาหกรรม

เมื่อพิจารณาเป็นรายปี ปริมาณการค้าระหว่างสองพื้นที่ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 10 เท่าจากปี 2563 และเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าในปี 2565 ครึ่งแรกของปี 2566 มีปริมาณการค้าเกินกว่าทั้งปี 2564

ในการประชุมประจําปีของการประชุม Boao Forum for Asia ท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานได้เข้าร่วมกับเขตการค้าเสรี Jebel Ali ของ