ฉันได้ประท้วงเพื่อถอนการลงทุนจากซูดาน ผู้ประท้วงปัจจุบันควรทราบอะไร

TOPSHOT-US-ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT-PROTEST

(SeaPRwire) –   ดิฉันเคยเป็นนักกิจกรรมนักเรียน จึงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ได้ติดตามการประท้วงเพื่อปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้นบนมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน ดิฉันเคยช่วยกันประท้วงให้มหาวิทยาลัย นครบาล และรัฐต่างๆ ถอนการลงทุนออกจากบริษัทต่างชาติที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน – ครั้งสุดท้ายที่ก่อให้เกิดการถอนการลงทุนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง แม้ว่าการประท้วงของเราจะประสบความสําเร็จ แต่สถานการณ์ในดาร์ฟูร์ก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤติอย่างรุนแรงอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่มีใครเตือนภัยอย่างจริงจัง

ถ้ามองย้อนกลับไปถึงความพยายามของเราในการถอนการลงทุนของบริษัทต่างๆ ในประเทศซูดาน มีความเข้าใจสําคัญสองประการคือ การมีแนวทางการประท้วงที่เป้าหมายแน่นอนจะเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของการประท้วง และการถอนการลงทุนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะส่งผลต่อสถานการณ์บนพื้นที่โดยตรง โดยเฉพาะหากไม่มีกิจกรรมต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน

ในปี ค.ศ. 2005 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในดาร์ฟูร์ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักศึกษาหลายพันคนทั่วประเทศ นักศึกษาเหล่านี้ประท้วงต่อต้านระบอบที่ฆ่าประชาชนของตนเองถึง 400,000 คนด้วยกลุ่มกึ่งทหารในภูมิภาคดาร์ฟูร์ตะวันตก นักศึกษายังรณรงค์ให้มีการถอนการลงทุนออกจากบริษัทที่ให้การสนับสนุนต่อรัฐบาลโดยตรงหรือโดยอ้อม และมีส่วนร่วมในการประท้วงอย่างสันติ นักศึกษายังช่วยนําขบวนการถอนการลงทุนระดับชาติ ผลักดันให้มหาวิทยาลัยและรัฐต่างๆ ถอนการลงทุนออกจากบริษัทเหล่านั้น สุดท้ายมีมหาวิทยาลัยกว่า 50 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ดิฉันเคยรับหน้าที่เป็นผู้นําระดับชาติให้กับ STAND: A Student Anti-Genocide Coalition และทํางานในการประท้วงที่ประสบความสําเร็จในการชักชวนให้มหาวิทยาลัยที่ดิฉันเคยเรียน , และ ถอนการลงทุนออกจากซูดาน เราใช้วิธีการเป้าหมายอย่างมีเป้าหมาย โดยศึกษาวิจัยเพื่อระบุรายชื่อบริษัทเฉพาะที่มีกิจกรรมธุรกิจที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้แก่การกระทําที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลซูดาน รวมถึงบริษัทน้ํามัน เนื่องจากรายได้จากน้ํามันช่วยเพิ่มงบประมาณให้แก่ระบอบนั้น

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ความพยายามถอนการลงทุนยังเน้นให้เห็นถึงการลงทุนโดยตรงของมหาวิทยาลัย ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ในกรณีของมหาวิทยาลัยบราวน์ มหาวิทยาลัยไม่ได้ลงทุนโดยตรงในบริษัทใดที่เป้าหมายของเรา แต่ได้รวมบริษัทเหล่านั้นไว้ในรายการห้ามลงทุนตามคําร้องของเรา ส่วนที่เหลือของทรัพย์สินมหาวิทยาลัยถูกลงทุนในกองทุนรวมหรือกองทุนร่วม ซึ่งนําไปสู่การถอนการลงทุนจากซูดานของผู้จัดการเงินเช่น Fidelity Investments และ Berkshire Hath