ชม Render แรกของ Nothing Phone (2) คล้ายเดิมแต่เปลี่ยนตำแหน่งไฟใหม่นิดหน่อย

  @Onleaks และ Smartprix ได้เผยภาพ Render แรกของ Nothing Phone (2) โดยคาดว่าดีไซน์อาจจะมาแบบนี้