ชิเน็กซ์ยังคงเสริมพลังการประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในการปฏิรูปการเสนอขายหุ้นแบบจดทะเบียนเป็นเวลาสามปี

กว่างโจว ประเทศจีน 28 ส.ค. 2566 — เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ตลาด ChiNext เฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปีของการปฏิรูประบบ IPO แบบลงทะเบียน ตลาด ChiNext ทําหน้าที่เป็นหนึ่งในช่องทางการระดมทุนหลักสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ในขณะที่ระบบการลงทะเบียนส่งเสริมการพัฒนาแบบตลาดและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักลงทุน

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีบริษัท 500 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 40 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด ChiNext ทั้งหมด ได้จดทะเบียนผ่านระบบ IPO ใหม่ ด้วยเงินทุนระดมทุน 500,000 ล้านหยวน (69.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมูลค่าตลาดรวมเกิน 3 ล้านล้านหยวน (414 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ของบริษัทเหล่านี้มากกว่าร้อยละ 90 ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูง ดําเนินธุรกิจในสาขาต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ขั้นสูง และวัสดุใหม่

ณ วันที่ 23 สิงหาคม บริษัทจดทะเบียนในตลาด ChiNext จํานวน 385 แห่ง รายงานผลประกอบการครึ่งปีที่แข็งแกร่ง มีรายได้รวม 726,000 ล้านหยวน (100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, +15% YoY) และกําไรสุทธิรวม 65,800 ล้านหยวน (9.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, +17% YoY) แสดงให้เห็นศักยภาพในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 74 บริษัทมีอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิเกินกว่า 50% YoY ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงมีแนวโน้มที่ดี ตามการประมาณการของ Wind ที่คาดว่ากําไรสุทธิรวมของสมาชิกดัชนี ChiNext จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ต่อปี

ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ดัชนี ChiNext ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในช่วงตลาดผันผวน มี ETF ติดตามดัชนี ChiNext จํานวน 26 กองทุน ซึ่งดึงดูดเงินลงทุนเข้าสุทธิ 32,000 ล้านหยวน (4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ณ วันที่ 23 สิงหาคม และ E Fund ChiNext ETF อยู่ในอันดับต้นๆ ด้วยส่วนแบ่งตลาดประมาณ 50% ของ AuM

ในช่วงปีที่ผ่านมา ตลาด ChiNext ได้เร่งระบบผลิตภัณฑ์หลายระดับและ E Fund Management (“E Fund”) ได้ดําเนินการเชิงรุกเพื่อรับมือกับแนวโน้มนี้ ในเดือนกันยายน ปี 2565 การเปิดตัว ETF ออปชั่นของดัชนี ChiNext ที่มี E Fund ChiNext ETF เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นการเปิดตัวตราสารอนุพันธ์มาตรฐานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายแรกของดัชนี ChiNext และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดหาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้กับนักลงทุน ในเดือนกรกฎาคม ปี 2565 การรวม E Fund ChiNext ETF ในโครงการ ETF Connect ทําให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในตลาด ChiNext ได้

ในขณะที่นาย Pang Yaping หัวหน้าแผนกวิจัยดัชนีของ E Fund เชื่อว่าตลาด ChiNext สามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยกระแสการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จีนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนตลาด ChiNext

เกี่ยวกับ E Fund Management

E Fund Management Co., Ltd. (“E Fund”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เป็นผู้จัดการกองทุนที่ครอบคลุมท