ชีเฉียง ซ่ง, Slkor: เมื่อวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ของเซินเจิ้น หัวเฉียงเหนือ (ภาค 2)

เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 18 ก.ย. 2566 — เมื่อเร็ว ๆ นี้ Song Shiqiang ซีอีโอของ SlkorMicro Semicon Co., Ltd. ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ Shenzhen Hua Qiang Bei:

Shenzhen Huaqiangbei เป็นศูนย์กระจายสินค้าฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศระดับโลก Song Shiqiang เชื่อว่าโอกาสการพัฒนาที่หลากหลายของ Huaqiangbei ได้ส่งเสริมการพัฒนาของ Slkor อย่างเห็นได้ชัดในด้านต่างๆ: ประการแรก อุตสาหกรรมกําลังเติบโต การพัฒนาเทคโนโลยีไม่สามารถทําได้โดยปราศจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Huaqiang North เป็นศูนย์กลางสําหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ มียอดขายรายปีเกิน 240,000 ล้านหยวน เนื่องจากท่าเรือมีความสามารถในการพัฒนาการส่งออกไปต่างประเทศ ประการที่สอง มีแนวโน้มที่จะทดแทนด้วยสินค้าภายในประเทศ ระดับอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนําเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งของชาติ และการนําด้านชิปสามารถนําไปสู่ความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง ในปัจจุบันชิประดับสูงส่วนใหญ่ในประเทศจีนพึ่งพาการนําเข้า ในฐานะที่เป็นบริษัทในอุตสาหกรรม Slkor มุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ประการที่สาม ความได้เปรียบในการพัฒนาของบริษัทเอกชน เซินเจิ้นเป็นเมืองที่มีการพัฒนาบริษัทเอกชนดีที่สุด นําหน้าอย่างมากในด้านประสิทธิภาพ นวัตกรรม การตอบสนองตลาด และด้านอื่นๆ บริษัทในภูมิภาคนี้จะได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปและเปิดกว้างด้วย ประการที่สี่ การปรับเปลี่ยนและการอัพเกรดผู้ประกอบการ Huaqiang North ตัวอย่างเช่น Slkor มุ่งเน้นเครื่องมือใช้งาน ส่งเสริมจิตวิญญาณผู้ประกอบการ นวัตกรรมด้านองค์กรและการจัดการ การวนซ้ํารูปแบบธุรกิจ และประการที่ห้า นวัตกรรมเทคโนโลยี หลังจากการวิจัยและพัฒนามากกว่า 10 ปี Slkor ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลักที่มีความสามารถในการแข่งขัน และตอนนี้มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการตลาด กําหนดกระบวนการมาตรฐาน ประการที่หก ผลกระทบของ Huaqiang North กําลังแพร่กระจายและวนซ้ําในแง่ของบุคลากร แบรนด์ เทคโนโลยี และเงินทุน

Huaqiangbei Song Shiqiang เชื่อว่า Huaqiangbei ได้ผ่านการทดสอบและความยากลําบากมากมาย และมันเป็นเรื่องธรรมชาติสําหรับลูกค้าของ Slkor ที่จะมีขอบเขตระดับโลกในบริบทของแนวโน้มการพัฒนาโดยรวม Slkor เป็นพยานในการพัฒนาของ Huaqiang North เมื่อเร็วๆนี้ พิพิธภัณฑ์ Huaqiangbei ได้เริ่มดําเนินการ และ Huaqiangbei ได้สร้างบ้านวิญญาณทางจิตวิญญาณ ในฐานะที่เป็นบริษัทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน Slkor ได้โดดเด่นจากการล้อมรอบและยังคงเผชิญกับความท้าทายระดับนานาชาติ

เพื่ออ่านข้อความฉบับเต็ม โปรดคลิกลิงก์: https://www.kinghelm.net/song-shiqiang_53553/569335.html

ติดต่อ: Adele Sun, sunmiao@ailion.group