ซังโรว์บริจาคให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนท้องถิ่น

กรุงเทพฯ 31 ส.ค. 2566Sungrow ผู้นําระดับโลกด้านระบบอินเวอร์เตอร์และระบบจัดเก็บพลังงาน ได้บริจาคอินเวอร์เตอร์ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของประเทศไทย ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week Thailand 2023 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสถาบันชั้นนําของประเทศ การบริจาคอินเวอร์เตอร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ของนักศึกษา โดยการให้พวกเขาได้ฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องจักร ซึ่งคาดว่าจะส่งเสริมการเติบโตของบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในท้องถิ่นของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวม


แนบบุญ หุ่นเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในฐานะตัวแทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน้นย้ําว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์อุดมสมบูรณ์ และกําลังมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านพลังงานทดแทน การสนับสนุนจากSungrow ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําในภาคส่วนพลังงานทดแทนที่มีชื่อเสียงในเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์อันยาวนาน เป็นสิ่งที่เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง การบริจาคนี้มีความสําคัญอย่างมากสําหรับเรา เพราะเป็นตัวอย่างสําคัญของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรม ซึ่งรวมทรัพยากรของทั้งมหาวิทยาลัยและบริษัทเข้าด้วยกัน

Steven Zhu ผู้จัดการภูมิภาคของSungrow แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า “การสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เป็นเกียรติอย่างสูงสําหรับเรา ด้วยทีมวิจัยและพัฒนากว่า 40% ของSungrow ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงได้รับการติดตั้งในกว่า 150 ประเทศและภูมิภาค สร้างความสําเร็จให้กับโครงการสําคัญๆ หลายแห่งในพื้นที่นี้ ผ่านการมอบอุปกรณ์จริง นักศึกษาจะมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์เชิงปฏิบัติกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ซึ่งความร่วมมือนี้จะส่งเสริมพลวัตการเติบโตร่วมกันระหว่างบุคลากรรุ่นใหม่และอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตได้เป็นอย่างดี”

เกี่ยวกับ Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. เป็นแบรนด์อินเวอร์เตอร์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก มีฐานการติดตั้งมากกว่า 405 GW ทั่วโลก นับถึงมิถุนายน 2566 ก่อตั้งในปี 2540 โดย ศาสตราจารย์เฉา เหรินเซียน Sungrow เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมอินเวอร์เตอร์แสงอาทิตย์ด้านการวิจัยและพัฒนา มีทีมวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่ที่สุด บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ อินเวอร์เตอร์แสงอาทิตย์ ระบบจัดเก็บพลังงาน ระบบโซลาร์ลอยน้ํา ระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า และระบบผลิตไฮโดรเจนทดแทน ด้วยประสบการณ์กว่า 26 ปีในธุรกิจแสงอาทิ