ซายเบอร์ดีเอสเอ 2023: สร้างอนาคตดิจิทัลที่มั่นคงผ่านความร่วมมือไม่เคยมีมาก่อน

มีผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์รักษาความปลอดภัยกว่า 5,000 คนเข้าร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภาคส่วนนี้

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 16 สิงหาคม 2566 — งาน Cyber Digital Services Defence & Security Asia (CyberDSA) 2023 ครั้งแรกเริ่มขึ้นที่ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและการสื่อสาร ยบ ฟาห์มี ฟาดซิล เป็นประธานเปิดงาน งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนความคิด และการสร้างพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่มีความปลอดภัยดิจิทัลมากขึ้น

CyberDSA 2023 hosts foreign delegates from all over the world to forge alliances and strengthen the cybersecurity landscape for a more secure digital future
CyberDSA 2023 hosts foreign delegates from all over the world to forge alliances and strengthen the cybersecurity landscape for a more secure digital future

งานนี้จัดโดย Aerosea Exhibitions Sdn. Bhd. โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจาก CyberSecurity Malaysia และกองทัพมาเลเซียผ่านกองทัพไซเบอร์และกองทัพแม่เหล็กไฟฟ้า งานนี้เน้นเทคโนโลยีไซเบอร์รักษาความปลอดภัยและนวัตกรรมล่าสุด มีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 100 ราย แสดงความเชี่ยวชาญของตน

“ภูมิภาคไซเบอร์รักษาความปลอดภัยได้เผชิญกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนและต่อเนื่องมากขึ้น และชัดเจนว่าไม่มีหน่วยงานใดหรือรัฐใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้คนเดียว” ยบฟาห์มีกล่าว “ธีม ‘การขับเคลื่อนดิจิทัลและรักษาความปลอดภัยผ่านความร่วมมือ’ เหมาะสม เพราะเราต้องร่วมมือกันระหว่างรัฐบาล ธุรกิจ วิชาการ และสังคมเพื่อใช้ปัญญารวมกัน แหล่งทรัพยากร และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภัย และตอบสนองต่อเหตุการณ์ไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ”

ทรัพยากรทหารสูงสุด อัสมัต กามาลุดิน ประธาน Aerosea Exhibitions Sdn Bhd กล่าวว่า “เราภูมิใจที่เสนอ Cyber Digital Services Defence & Security Asia (CyberDSA) 2023 ครั้งแรก เป้าหมายของเราคือการสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์ ผู้ตัดสินใจ และผู้นําอุตสาหกรรม ผ่าน CyberDSA เราต้องการเสริมสร้างภูมิภาคไซเบอร์รักษาความปลอดภัย เพื่อนําพาสู่อนาคตที่มีความปลอดภัยดิจิทัลมากขึ้น”