ซีอีโอของ Rui yu Wealth เอริก ลิน: สํารวจแนวโน้มใหม่ในการจัดการความมั่งคั่งสําหรับบุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงในเอเชีย

ฮ่องกง, 29 ส.ค. 2566 — ในขณะที่ภูมิทัศน์การจัดการความมั่งคั่งกําลังวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ครอบครัวมีฐานะร่ํารวยในเอเชียได้เพิ่มบทบาทขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะนี้กําลังเผชิญกับคลื่นการสืบทอดความมั่งคั่ง ฮ่องกงยืนเป็นศูนย์กลางการจัดการความมั่งคั่งที่ต้องการสําหรับบุคคลที่มีฐานะร่ํารวยจากทางเหนือของเอเชีย ในฐานะสํานักงานครอบครัวระดับโลก Rui yu Wealth ได้ขยายขอบเขตไปยัง ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และภูมิภาคอื่นๆ ให้บริการจัดการความมั่งคั่งที่ปรับแต่งเป็นพิเศษสําหรับครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวย เราได้สัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Rui yu Wealth ซึ่งแบ่งปันมุมมองเฉพาะตัวเกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการความมั่งคั่งสําหรับบุคคลที่มีฐานะร่ํารวยในเอเชีย

เมื่อเร็วๆ นี้ Eric Lin ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Rui yu Wealth แบ่งปันมุมมองของเขาเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการความมั่งคั่งสําหรับบุคคลที่มีฐานะร่ํารวยสูงในเอเชีย

เมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปและอเมริกา การจัดการความมั่งคั่งสําหรับบุคคลเอเชียที่มีฐานะร่ํารวยกําลังแสดงแนวโน้มที่หลากหลายและปรับแต่งเป็นพิเศษมากขึ้น ครอบครัวต่างๆ มีเป้าหมายทางการเงิน ค่านิยม และแผนการที่ไม่เหมือนกัน ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลก ฮ่องกงเป็นเจ้าภาพสถาบันมืออาชีพหลากหลายแห่งรวมถึงธนาคารเอกชน สํานักงานครอบครัว ผู้ให้คําปรึกษาการลงทุน ผู้ให้บริการประกันภัยระหว่างประเทศ เอกชนเหล่านี้ใช้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของตลาดเงินตราและระบบการเงินเพื่อเสนอเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในฐานะสํานักงานครอบครัวระดับโลกที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง Rui yu Wealth พร้อมทีมมืออาชีพ มุ่งมั่นที่จะนําเสนอกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งซึ่งให้การสนับสนุนที่แม่นยําและมีประสิทธิภาพสําหรับการเติบโตของความมั่งคั่งและการควบคุมความเสี่ยง รับใช้ภูมิภาคเช่น ไต้หวัน และสิงคโปร์

Eric Lin เชื่อว่าแนวคิดของการวางแผนทางการเงินกําลังได้รับความสําคัญเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย ต้องการวิธีการใหม่เพื่อบรรลุความมั่นคงทางการเงินและการวางแผนเกษียณ สําหรับลูกค้าเอเชีย สถาบันจัดการความมั่งคั่งต้องวิเคราะห์การเงินครอบครัวอย่างครอบคลุม เสนอการวางแผนทางการเงินที่ปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อช่วยจัดทําเป้าหมายทางการเงินระยะยาว เช่น แผนเกษียณ เงินทุนการศึกษา และการวางแผนมรดก

ในด้านการลงทุน ด้วยความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นและความรู้พื้นฐานด้านการจัดการความมั่งคั่งที่ครอบคลุมมากขึ้น ความต้องการบริการความมั่งคั่งของลูกค้ากําลังกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกว้างขวางมากขึ้น ในปัจจุบันในเอเชีย ความต้องการของครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวยสูงสําหรับการจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลกที่หลากหลายและโอกาสการลงทุนข้ามพรมแดนยังไม่ได้รับการตอบสนอง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Rui yu Wealth ได้สร้างพอร์ต