ฐานการผลิตนานบิน 15GW ของไรเซนเอเนอร์จี้เริ่มดําเนินการ ผลิตโมดูลซอลาร์เซลล์ HJT ไฮเปอร์-ไอออน

นิงโป ประเทศจีน, 18 สิงหาคม 2566 — Risen Energy (“บริษัท”) ผู้ผลิตชั้นนําระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ประกาศว่า โมดูลโซลาร์เซลล์ชนิด Heterojunction (HJT) Hyper-ion ผลิตโดยโรงงานผลิตฐานนานบิน 15GW ของบริษัท (ระยะที่ 1) ได้ถูกผลิตออกมา การเปิดตัวครั้งนี้ได้รับการเฉลิมฉลองด้วยพิธีการที่มีผู้บริหารของ Risen Energy และเจ้าหน้าที่รัฐบาลเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์สําคัญนี้ซึ่งจะช่วยผลักดันแผนการขยายกําลังการผลิตชุดผลิตภัณฑ์ Hyper-ion ของบริษัท

Risen Energy’s Nanbin 15GW Manufacturing Base Commences Operation, Producing the Hyper-ion HJT Solar Module
Risen Energy’s Nanbin 15GW Manufacturing Base Commences Operation, Producing the Hyper-ion HJT Solar Module

การประกาศดังกล่าวมาพร้อมกับคํามั่นสัญญาของ Risen Energy ที่จะเน้นการวิจัยและพัฒนาชนิดโมดูล HJT ชนิด n-type เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมสําหรับโมดูลโซลาร์เซลล์ที่มีกําลังสูง ประสิทธิภาพสูง Risen Energy เป็นผู้นําด้านโซลาร์อีกรายหนึ่งที่เห็นเทคโนโลยี HJT เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสําคัญที่จะนําพาวงการโซลาร์เข้าสู่ยุคใหม่ โดยเพิ่มกําลังการผลิตในขณะที่ลดต้นทุนและรอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์โซลาร์

โมดูล HJT Hyper-ion ของ Risen Energy มีคุณลักษณะที่ทันสมัยที่สุดของเทคโนโลยีโซลาร์ เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทั้งในเรื่องประสิทธิภาพและต้นทุน ประสิทธิภาพสูงสุดของมันบรรลุผ่านการใช้การติดต่อสองด้านที่ผ่านการปกป้องด้วยอุณหภูมิต่ํา และเทคโนโลยีไมโครคริสตัลสองด้าน นอกจากนี้ การนําพาสเตสที่มีเงินสังเคราะห์น้อยกว่าและการออกแบบเฟรมพวงมาลัยยังช่วยลดต้นทุนในขณะรักษาความน่าเชื่อถือไว้ได้

ด้วยกําลังสูงสุด 741.456Wp และประสิทธิภาพเกิน 23.89% Risen Energy’s Hyper-ion HJT modules มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิที่เสถียรสามารถรักษากําลังการผลิตไว้เกินร้อยละ 90 แม้หลังจากใช้งานไป 30 ปี นอกจากนี้ ค่ารอยเท้าคาร์บอนของโมดูลน้อยกว่า 400 กก. eq CO2/kWc

ตั้งอยู่ที่เมืองนิงโปใต้ ฐานการผลิตนานบินของ Risen Energy ลงทุนทั้งสิ้น 15.2 พันล้านหยวน ครอบคลุมพื้นที่ 1,448 เมือ (238 ไร่) เป็นโครงการสําคัญที่ผลักดันวิสัยทัศน์ของเมืองนิงโปในการสร้างระบบอุตสาหกรรมนิวเอนเนอร์ยี่มูลค่าร้อยล้านดอลลาร์ที่เฉพาะเจาะจงในการวิจัยและผลิตเซลล์โซลาร์ แก้ว โมดูล และระบบเก็บพลังงาน