ทริน่า โซลาร์ จัดแสดงงาน ASEAN Sustainable Energy Week

กรุงเทพฯ 29 ส.ค. 2566Trina Solar ผู้นําระดับโลกด้านพลังงานแสงอาทิตย์ PV และระบบโซลูชันพลังงานอัจฉริยะครบวงจร จะจัดแสดงงานในงาน ASEAN Sustainable Energy Week

Trina Solar จะนําเสนอซีรีส์โมดูล Vertex ขนาด 210mm ซึ่งรวมถึงโมดูล n-type ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ครอบคลุมช่วงกําลังการผลิตทั้งหมด 400W-500W-600W-700W+

โมดูล Vertex ขนาด 210mm มีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากเทคโนโลยีการตัดแบบไม่ทําลาย เพิ่มพื้นที่ผิวของโมดูลโดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อความหนาแน่นสูง ขณะที่เทคโนโลยี multi-busbar (MBB) ช่วยให้โมดูลดูดซับแสงได้มากขึ้น

Trina Solar มีชื่อเสียงในการนําร่องการมาตรฐานขนาดโมดูลในอุตสาหกรรมไปสู่รูปแบบขนาด 2384x1134mm ขนาดรูปแบบนี้ที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่าโมดูล ‘ขนาดทอง’ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนระบบสมดุล (BOS) และต้นทุนไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งาน (LCOE) ผ่านการเดินสายไฟฟ้ายาวขึ้นและความยาวติดตามแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมเต็มรูปแบบ

Trina Solar มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ในฐานะที่สามารถจัดหาโซลูชันครบวงจรจากร้านค้าปลีกเพียงแห่งเดียว และตามนั้นจะจัดแสดงติดตามแสงอาทิตย์แบบกึ่งเดี่ยว Vanguard 1P รุ่นที่สองและ Trina Storage Elementa ที่บูรณาการแนวตั้ง (ระบบที่ปรับเปลี่ยนขนาดได้ ยืดหยุ่น และขยายขนาดได้สําหรับโครงการสาธารณูปโภคและไมโครกริด) ในงานนี้ ทรีน่าเป็นผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่เพียงรายเดียวที่เน้นที่ส่วนตลาดโรงไฟฟ้าสาธารณูปโภค และมีกําลังการผลิตเซลล์ภายในบริษัทรวม 8 กิกะวัตต์ต่อปี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเรามั่นใจในการดําเนินโครงการจัดเก็บพลังงานที่ต้องใช้เวลานาน

ประเทศไทยเป็นตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) ระบุว่า ณ สิ้นปี 2565 กําลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งอยู่ที่ 3.07 กิกะวัตต์

ภายใต้แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศมีเป้าหมายที่จะมีกําลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 15.6 กิกะวัตต์ ภายในปี 2579 นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ประกาศที่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ในเมืองกลาสโกว์ในปี 2564 ว่าประเทศจะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608

Trina Solar มีกิจกรรมมากที่สุดในประเทศไทยทั้งในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ รวมถึงเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) ตัวอย่างเช่น โครงการ Siam Tara Floating Solar ขนาด 8 เมกะวัตต์ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ําที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้ใช้โมดูล Vertex ในปี 2564 โครงการโรงไฟฟ้า Evershining Ingredient ขนาด 810 กิโลวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม เลือกใช้โมดูล Vertex 650W สําหรับการติดตั้งบนหลังคาโรงงานในปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการแรกสําหรับการติดตั้งโมดูลกําลังสูงเช่นนี้ในส่วน C&I ในประเทศไทย