ทําไมผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายเอวานเจลิคัลได้เข้าข้างทรัมป์อีกครั้ง

Trump Campaign Launches

(SeaPRwire) –   การรณรงค์หาเสียงของ Ron DeSantis อาจจะมีในวันที่ 21 มกราคม แต่ไม่ว่าคู่แข่งที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับใจของผู้มีศาสนศรัทธาชาวขาวก็จบลงเมื่อเดือนก่อนๆ อาจจะกล่าวว่า “การแข่งขัน” นั้นเกินไป ในการสํารวจหลังจากการเลือกตั้ง ทรัมป์ยังคงนําห่างคู่แข่งของเขาอย่างสองหลักระหว่างผู้มีศาสนศรัทธาชาวขาว

แต่มีสัญญาณบางอย่างที่ว่าการสนับสนุนของผู้มีศาสนศรัทธาต่อทรัมป์อาจจะเปราะบางได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความเคร่งครัดทางศาสนา

แต่มันเป็นเพียงสัญญาณเท่านั้น

ในเดือนมีนาคม 2023 นักจิตวิทยาชื่อ Joshua Grubbs และฉันได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนสหรัฐอเมริกาว่าจะโหวตให้ใครในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไป ระหว่างผู้มีศาสนศรัทธาชาวขาวที่ระบุตัวเองว่าเป็นพรรครีพับลิกัน มีคนร้อยละ 53 กล่าวว่าจะโหวตให้ทรัมป์ ในขณะที่ร้อยละ 31 เลือก DeSantis น้อยกว่าร้อยละ 1 กล่าวว่าจะโหวตให้ Joe Biden

เมื่อแบ่งตัวอย่างออกตามความถี่ในการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา พบว่ามีเพียงร้อยละ 48 ของผู้มีศาสนศรัทธาชาวขาวที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างน้อยทุกเดือนว่าจะโหวตให้ทรัมป์ เทียบกับร้อยละ 61 ของผู้ที่เข้าร่วมน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน การสนับสนุนของ DeSantis ยังอยู่ที่ร้อยละ 31 ไม่ว่าจะอย่างไร แต่ทรัมป์ได้รับการสนับสนุนน้อยลงจากกลุ่มที่มีความเคร่งครัดทางศาสนามากที่สุด

แต่ช่วงปลายปี 2023 ผู้มีศาสนศรัทธาชาวขาวได้รวมตัวกันสนับสนุนทรัมป์อีกครั้ง เมื่อ Pew สํารวจผู้มีศาสนศรัทธาชาวขาวพรรครีพับลิกันเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งแรก พบว่ามีร้อยละ 55 กล่าวว่าจะโหวตให้ทรัมป์ และสําคัญที่ว่าร้อยละนี้เท่ากันทั้งกลุ่มที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างน้อยทุกเดือนและกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมเท่านั้น DeSantis มีการสนับสนุนมากขึ้นร้อยละ 21 ในกลุ่มที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างน้อยทุกเดือน เทียบกับร้อยละ 13 ในอีกกลุ่มหนึ่ง แต่ความแตกต่างระหว่างทรัมป์กับกลุ่มที่มีความเคร่งครัดทางศาสนามากที่สุดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป? ทรัมป์เริ่มหาเสียงกับผู้มีศาสนศรัทธาชาวขาวอีกหรือไม่? ไม่นัก แท้จริงแล้ว ทรัมป์ไม่ได้ทํากิจกรรมหาเสียงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับผู้สมัครพรรครีพับลิกันคนอื่นๆ และไม่มีกิจกรรมใดๆมากนักบนวงการศาสนจักรคริสเตียนนิกายขวา ผู้นําทางศาสนาบางคนอาจจะไม่เคยหันหลังจากเขา แต่ก็ไม่ได้รณรงค์เพื่อทรัมป์อย่างจริงจังมากนักในปีที่ผ่านมา

แทนที่จะมองว่าทรัมป์หรือผู้นําศาสนาทําอะไรขึ้นมาเพื่อยึดมั่นการสนับสนุนของผู้มีศาสนศรัทธา มีเหตุผลที่เป็นไปได้สองประการ

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

เหตุผลแรกคือ ผู้มีศาสนศรัทธาชาวขาวโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเคร่งครัดทางศาสนามากที่สุด เป็นผู้สนับสนุนพรรคการเมืองอย่างเข้มแข็ง ผู้มีศาสนศรัทธาชาวขาวที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาบ่