น้องไม่ช้าแล้ว Nothing Phone (1) สามารถลอง Android 14 Beta 1 ได้แล้ว

  มาแบบไม่ต้องให้รอเมื่อ Nothing ได้ออกมาประกาศว่า Nothing Phone (1) สามารถใช้งาน Android 14 Beta 1 ได้แล้ว