บริษัทของคุณสามารถจ่ายเงินสมทบ 401(k) ของคุณเท่ากับการชําระหนี้กู้ยืมนักศึกษา วิธีการทํางานจะเป็นอย่างไร

Calculator, pen and summary report. paperwork.Business planning and management concept.

(SeaPRwire) –   ผู้กู้ยืมเงินกู้นักศึกษาอาจจะได้รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ใหม่ในสถานที่ทํางานซึ่งจะอนุญาตให้นายจ้างสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชี 401(k) ให้ขณะที่พวกเขาชําระเงินกู้นักศึกษาของตน

สิทธิประโยชน์ใหม่ด้านหนี้สินนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกฎหมาย “Securing a Strong Retirement (Secure) 2.0 Act” ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2022 แม้ว่าบางส่วนของข้อกําหนดเกี่ยวกับแผนผู้บริหารเงินบํานาญจะเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในกฎหมายนี้ หากพนักงานชําระเงินกู้นักศึกษา นายจ้างสามารถจับคู่การชําระนั้นเข้ากองทุนเงินบํานาญของพนักงาน แม้ว่าพนักงานนั้นอาจจะไม่สามารถทําการฝากเงินส่วนตัวเข้าบัญชี 401(k) ได้

“ข่าวดีนี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อพนักงานเองและนายจ้าง เนื่องจากนายจ้างยังสามารถได้รับประโยชน์ทางภาษีจากแผนผู้บริหารเงินบํานาญ ขณะเดียวกันก็ให้ความช่วยเหลือพนักงานในการชําระหนี้สินนักศึกษาและการออมเงินเพื่ออนาคต” กล่าวจากเจสซี มัวร์ หัวหน้าฝ่ายหนี้สินนักศึกษาของบริษัท Fidelity Investments.

สิทธิประโยชน์ 401(k) ใหม่นี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายคน เนื่องจากประมาณ 85% ของคนอเมริกันกล่าวว่าหนี้สินนักศึกษา เป็นอุปสรรคต่อการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ อย่างไรก็ตาม นายจ้างไม่จําเป็นต้องให้สิทธิประโยชน์นี้ตามกฎหมาย ดังนั้นนายจ้างจึงต้องเลือกให้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานของตนเอง

วิธีการทํางานเป็นอย่างไร

สิทธิประโยชน์ใหม่นี้ทํางานได้คล้ายกับการจับคู่เงินบํานาญ แต่ผู้กู้ยืมต้องทําการชําระเงินต่อหนี้สินนักศึกษาของตน แต่ไม่จําเป็นต้องทําการฝากเงินเข้ากองทุนบํานาญใดๆ

“นายจ้างสามารถเลือกแผนผู้บริหารเงินบํานาญที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ แล้วจากนั้นพนักงานทุกคนที่มีสิทธิในแผนนั้นก็จะได้รับสิทธิประโยชน์การจับคู่เงินกู้นักศึกษาเข้ากองทุนบํานาญ ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินกับรัฐบาลหรือเอกชน” กล่าวจากเจสซี มัวร์ หัวหน้าฝ่ายหนี้สินนักศึกษาของบริษัท Fidelity Investments.

สิทธิประโยชน์ใหม่นี้จะดําเนินการเหมือนกับแผนผู้บริหารเงินบํานาญของบริษัท ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ให้การจับคู่เงินบํานาญ 5% ของเงินฝาก ก็จะให้การจับคู่ 5% เช่นเดียวกันสําหรับพนักงานที่จัดสรรส่วนหนึ่งของเงินเดือนไปชําระหนี้สินนักศึกษา นายจ้างจะต้องรับรองว่ามีการชําระเงินดังกล่าว

แม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีสถิติเกี่ยวกับจํานวนบริษัทที่ให้สิทธิประโยชน์นี้ แต่มัวร์กล่าวว่า Fidelity ได้เห็นความต้องการเพิ่มขึ้น 5 เท่าสําหรับทั้งสิทธิประโยชน์การจับคู่เงินกู้นักศึกษาเข้ากองทุนบํานาญ และการชําระเงินตรงไปยังหนี้สินนักศึกษาของพนักงาน

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ประโยชน์ระยะยาวอะไรที่อาจเห็นได้

ยอดคงค้างของหนี้สินนักศึกษาทั่วประเทศมีมากกว่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกระทบต่อผู้กู้ยืมมากกว่า 40 ล้านคน ผู้กู้ยืมหวังว่าจะได้รับค