บริษัทเทคโนโลยีชั้นนําของแอฟริกา Tbay: เสริมพลังการศึกษาแอฟริกา

นิวยอร์ก, 28 ส.ค. 2566 — ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ เทคโนโลยียืนเป็นกําลังสําคัญที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของสังคม  Tbay ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายดิจิทัลชั้นนําของแอฟริกา นําความหวังใหม่มาสู่ภูมิทัศน์การศึกษาของทวีปแอฟริกาผ่านนวัตกรรมและภารกิจเพื่อการกุศลที่ยอดเยี่ยมของบริษัท

Tbay ได้ดําเนินโครงการ “บริจาค 1,000 โรงเรียน” ในแอฟริกาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 จัดงานการกุศลครั้งแรกในไนจีเรียเสร็จสิ้นไปแล้ว ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 Tbay บริจาคโรงเรียนทั้งหมด 45 แห่งทั่ว 5 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ กานา แทนซาเนีย และยูกันดา วางรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับแผนในอนาคต Tbay มุ่งมั่นที่จะบริจาคให้โรงเรียน 100 แห่งภายในต้นปี 2567

วิวัฒนาการของการจัดงานการกุศลของ Tbay

เมื่อสะท้อนกลับไปยังการบริจาคทางการศึกษาของ Tbay ทั่วโรงเรียนในแอฟริกา ชัดเจนว่าการให้กลับคืนสู่สังคมเป็นส่วนสําคัญของภารกิจของ Tbay Tbay ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และผู้นําชุมชน โดยสํารวจอย่างเต็มที่เกี่ยวกับความต้องการทางการศึกษาของท้องถิ่น ทีมของ Tbay มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับโรงเรียน พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูและนักเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อการศึกษา ร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่น Tbay เลือกโรงเรียนเป้าหมายสําหรับบริจาคอย่างรอบคอบสําหรับผู้ที่ต้องการ

การบริจาคของ Tbay ครอบคลุมวัสดุอุปกรณ์หลากหลายประเภท รวมถึงอุปกรณ์สํานักงาน อุปกรณ์กีฬา สิ่งของเครื่องใช้จําเป็นในชีวิตประจําวัน และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การบริจาคเหล่านี้ช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญ Tbay ยังจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูและนักเรียน ส่งเสริมความสนใจในการเรียนรู้และความสามารถทางกายภาพของพวกเขา


เจตนารมณ์และจุดประสงค์ดั้งเดิมของโครงการ “บริจาค 1,000 โรงเรียน” คือการให้การสนับสนุนและทรัพยากรแก่โรงเรียนในแอฟริกา สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีขึ้นสําหรับรุ่นหนุ่มสาว และวางรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการพัฒนาตนเองในอนาคตของพวกเขา โครงการนี้มีผลกระทบที่ลึกซึ้งและเชิงบวกอย่างยิ่งต่อนักเรียนชาวแอฟริกัน ไม่เพียงแต่มอบทรัพยากรทางการศึกษาให้พวกเขา แต่ยังกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการของพวกเขาด้วย

พลิกโฉมการศึกษาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของแอฟริกาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

Tbay เชื่อมั่นอย่างยิ่งในพลังเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผ่านอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัล Tbay มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของแอฟริกา ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล และบ่มเพาะผู้มีความสามารถใหม่ ๆ เทคโนโลยีได้เพิ่มประสิ