บริษัท Nexteer Automotive ประกาศผลการดําเนินงานครึ่งปีแรกปี 2023 โดยมีรายได้ครึ่งปีสูงสุดเท่าที่เคยมี

AUBURN HILLS, Mich., ส.ค. 16, 2566 — Nexteer Automotive (HK 1316) รายงานผลการดําเนินงานครึ่งปีแรกสําหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 – รวมถึงรายได้ครึ่งปีสูงสุดเท่ากับ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกปี 2565 ระหว่างช่วงนี้ Nexteer ยังได้รับการจัดสรรโครงการใหม่ (Bookings) มูลค่า 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงโครงการ Steer-by-Wire (SbW) ครั้งที่สองของ Nexteer.

“ในครึ่งปีแรกของ 2566 Nexteer ยังคงใช้ข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและการจัดสรรตามแนวโน้มหลักเพื่อรักษาการเติบโตธุรกิจเหนือระดับตลาด โครงการใหม่และการแย่งชิงตลาดที่ได้รับมาเป็นเวลาหลายปีทําให้เราสามารถทํารายได้ครึ่งปีสูงสุดเท่ากับ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ – และเราอยู่บนเส้นทางที่จะข้าม 4 พันล้านเหรียญสหรัฐในรายได้ประจําปีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทเรา” กล่าวนาย Robin Milavec ประธาน ผู้อํานวยการเทคโนโลยี (CTO) ผู้อํานวยการกลยุทธ์ (CSO) และกรรมการบริหาร Nexteer Automotive. “ระหว่างครึ่งปีแรกของ 2566 Nexteer ยังได้รับ Bookings สําคัญรวมถึงโครงการผลิต Steer-by-Wire ครั้งที่สองและโครงการการบังคับทิศทางใหม่กับลูกค้า NEV จีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีควบคุมการเคลื่อนไหวขั้นสูงของ Nexteerยังคงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากแนวโน้มหลักทั้งหมดที่กําลังรูปร่างขึ้นในอุตสาหกรรมของเรา”

สรุปผล Bookings การบังคับทิศทาง

Nexteer ได้รับ Bookings มูลค่า 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับครึ่งปีแรกของปี ซึ่งรวมถึงโครงการผลิต SbW ครั้งที่สองกับ OEM ชั้นนําระดับโลก และการเพิ่มปริมาณสําหรับโครงการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่สําคัญใน ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ระหว่างช่วงนี้ Nexteer ยังคงดําเนินแผนการขยายธุรกิจและเติบโตอย่างรวดเร็วกับ OEM NEV จีน

ระหว่างครึ่งปีแรกของ 2566 89% ของ Bookings ของ Nexteer เป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการบังคับทิศแบบกําลังไฟฟ้า (EPS) 98% ของ Bookings จะอยู่บนแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือ EV/ICE split และ 37% ของ Bookings เหล่านี้เป็นธุรกิจใหม่/การแย่งชิงตลาด ซึ่งจะส่งผลให้การเติบโตสูงกว่าตลาดในระยะยาวสําหรับ Nexteer

การเปิดตัวโครงการลูกค้าใหม่ 32 โครงการ

ในครึ่งปีแรกของ 2566 Nexteer ได้ประสบความสําเร็จในการเปิดตัวโครงการลูกค้า 32 โครงการทั่วทุกภูมิภาค – ซึ่งเป็นอีกช่วงหนึ่งของการเปิดตัวโครงการที่แข็งแกร่ง จากลูกค้าเหล่านี้ 30 โครงการเป็นธุรกิจใหม่หรือการแย่งชิงตลาด และ 19 โครงการเป็นการเปิดตัว EV ที่ได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ของ Nexteer

ผลการดําเนินงานทางการเงินครึ่งปีแรก 2566

Nexteer รายงานรายได้ครึ่งปีแรก 2566 เท่ากับ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และเป็นสถิติรายได้ครึ่งปีสูงสุดของบริษัท Nexteer ยังรายงานการสร้างเงินสดสุทธิ 59.9 ล้านเหรียญสหรัฐ – ซึ่งสูงกว่าครึ่งปีแรกของ 2565 อย่างมาก เมื่อเทียบกับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565