บูซาน เมืองศูนย์กลาง MICE ไร้คาร์บอน

(SeaPRwire) –   บูซาน ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 — ตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรม หลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตและขนส่ง ได้มีส่วนสําคัญในการเร่งรัดปัญหาภาวะโลกร้อน และอุตสาหกรรม MICE ก็ไม่พ้นจากปัญหานี้ เช่น การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมที่สร้างขยะและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว ขบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

Busan, the Zero Carbon MICE City
Busan, the Zero Carbon MICE City

ในปี 2564 ผู้นําจากอุตสาหกรรม MICE ทั่วโลกได้มาประชุมกันที่การประชุมรัฐบาลระดับสูงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ในสหราชอาณาจักร และได้ประกาศความมุ่งมั่นในการจัดงานที่เป็นกลางคาร์บอน รวม 137 ประเทศ รวมถึงเกาหลีใต้ ได้สัญญาว่าจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ผู้นําอุตสาหกรรม MICE ได้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม และสัญญาว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40% ภายในปี 2573 โดยมีเป้าหมายบรรลุการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 เมือง MICE ของบูซานกําลังดําเนินมาตรการเพื่อความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

นําหน้าในเรื่องความยั่งยืนของ MICE

เมือง MICE ของบูซานได้รับการพัฒนาแผนปฏิบัติการตอบโต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ซึ่งครอบคลุม 7 ภาคส่วน เช่น อุตสาหกรรมและขยะ และมีกิจกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะถึง 104 รายการ โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 47% จากปี 2561 ถึงปี 2573 และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 เพื่อเพิ่มความตระหนักและสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป นครบูซานได้เปิดเว็บไซต์นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนชื่อ “Net Zero Busan” นอกจากนี้ ในปีที่แล้วระหว่างการประชุม COP27 ผู้แทนจากบูซานและสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือสีเขียวระหว่างบูซานกับเมืองซีแอตเทิล และเชื่อมโยงเมืองท่าแนวชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บูซานยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ข้อมูลท่องเที่ยวและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้พร้อมกัน  แอปพลิเคชันนี้ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความตระหนักถึงคุณค่าของนิเวศน์เมืองและความสําคัญของความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านประสบการณ์และภารกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingapuraNow, SinchewBusiness, AsiaEase; Thailand: THNewson, ThaiLandLatest; Indonesia: IndonesiaFolk, IndoNewswire; Philippines: EventPH, PHNewLook, PHNotes; Malaysia: BeritaPagi, SEANewswire; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: TaipeiCool, TWZip; Germany: NachMedia, dePresseNow) 

องค์กรการท่องเที่ยวบูซาน (BTO) ยังคงดําเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย ฤดูร้อนที่ผ่านมา BTO ได้จัดกิจกรรม “บูซานที่ปลอดภัยและสนุก” เก็บขยะขณะเดินวิ่ง (plogging) เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีพนักงาน BTO และประชาชนประมาณ 50 คนเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่หาดแฮอุนแ