ประกาศแต่งตั้งผู้นําคนใหม่ของ HH Global

HH Global มีความยินดีประกาศการแต่งตั้งตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงสามตําแหน่งใหม่

ลอนดอน, ส.ค. 14, 2566 — เมื่อเรายังคงเติบโตและประสบความสําเร็จในฐานะธุรกิจ มันจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรของเราให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ประธานกลุ่ม

Kristian Elgey ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประธานกลุ่ม Kristian เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารระดับสูงของ HH Global ตั้งแต่ปี 2559 และเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดและพัฒนาการขยายธุรกิจในตําแหน่งผู้อํานวยการด้านการเงินกลุ่ม

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

Helen Babbe ซึ่งเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO) Helen จะเน้นการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อลูกค้าที่มีแนวทางเดียวกันทั่วโลก เพื่อสร้างผลกระทบสูงสุดแก่คู่ค้า พนักงาน และลูกค้าทุกคน

ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน

Ben Goodband เข้ารับตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน (CFO) ด้วยประสบการณ์การทํางานฝ่ายการเงินระดับสูงระดับโลก และพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านการบริหารงานบริษัทและความสัมพันธ์กับนักลงทุน Ben จะเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายร่วมกันในอนาคต

เกี่ยวกับ HH Global

HH Global เป็นพันธมิตรด้านการผลิตและจัดหาที่มีเทคโนโลยีสนับสนุน ให้บริการครบวงจรที่สร้างผลกระทบใหญ่สําหรับแนวคิดที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก ด้วยพนักงานมากกว่า 4,500 คนในทุกตลาด และประสบการณ์การทํางานยาวนาน 30 ปี เราช่วยให้แบรนด์ใหญ่ที่สุดบนโลกสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น