ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนกรานอย่างหนักขณะการประท้วงของแพทย์บั่นทอนพรรคของเขาก่อนการเลือกตั้ง

South Korea Doctors Protest

(SeaPRwire) –   ประธานาธิบดีเกาหลีใต้สัญญาว่า จะไม่ยอมแพ้ต่อการประท้วงอย่างรุนแรงของแพทย์ที่ต้องการขัดขวางแผนของเขาในการเพิ่มจํานวนนักเรียนแพทย์ไปอย่างมาก ด้วยการเรียกร้องให้หยุดงานของแพทย์นั้น “เป็นการกระทําร่วมกันอย่างผิดกฎหมาย” และ “คุกคามสังคมเราอย่างรุนแรง”

ประมาณ 12,000 แพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจําการในเกาหลีใต้ได้ประท้วงด้วยการหยุดงาน ทําให้การผ่าตัดและการรักษาอื่นๆ ต้องยกเลิกไปหลายร้อยราย ในการสนับสนุนการประท้วงของพวกเขา แพทย์อาวุโสจากโรงพยาบาลสอนก็ได้ยื่นจดหมายลาออกด้วย แม้ว่าพวกเขาจะยังคงรักษาผู้ป่วย

ทางการกล่าวว่า พวกเขาต้องการเพิ่มจํานวนนักเรียนแพทย์ปีละ 2,000 คน จากปัจจุบัน 3,058 คน เพื่อสร้างแพทย์เพิ่มเติมในการดูแลประชากรวัยชราที่เพิ่มขึ้น แต่แพทย์อ้างว่า โรงเรียนแพทย์ไม่สามารถรองรับการเพิ่มนักเรียนได้อย่างกะทันหัน และจะส่งผลเสียต่อบริการทางการแพทย์ของประเทศ แต่วิพากษ์วิจารณ์กล่าวว่า แพทย์ซึ่งเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงที่สุดในเกาหลีใต้นั้น กังวลว่าการเพิ่มแพทย์จะส่งผลให้รายได้ในอนาคตลดลง

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเพิ่มนักเรียนแพทย์ของรัฐบาล แต่ผู้สังเกตการณ์กล่าวว่า ประชาชนกําลังเบื่อหน่ายกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและแพทย์ที่ยืดเยื้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพรรคการเมืองปกครองในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติสัปดาห์หน้า

ในการแถลงสดทางโทรทัศน์ ประธานาธิบดี กล่าวว่า การเพิ่มนักเรียนแพทย์ 2,000 คน เป็นจํานวนขั้นต่ําที่จําเป็นเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ชนบท กองทัพ และอาชีพที่มีค่าตอบแทนต่ํา เช่น แพทย์เด็กและฉุกเฉิน โดยอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรในเกาหลีใต้ 2.1 คนต่อ 1,000 คน ต่ํากว่าเกณฑ์โลก 3.7 คนต่อ 1,000 คน

“การเพิ่มจํานวนแพทย์เป็นโครงการสําคัญของรัฐบาลที่ไม่ควรลักษณะเวลาออกไปอีก” ประธานาธิบดีกล่าว

ประธานาธิบดีกล่าวว่า แพทย์มีความรับผิดชอบต่อการปกป้องชีวิตประชาชนตามกฎหมายทางการแพทย์ของประเทศ เขายังกล่าวว่ารัฐบาลยังคงเปิดรับการเจรจาหากแพทย์สามารถอธิบายเหตุผลที่ชัดเจนว่า การเพิ่มนักเรียน 2,000 คนนั้นสูงเกินไป

“ฉันไม่สามารถยอมรับการบังคับใช้ความคิดของพวกเขาโดยใช้กําลังได้ โดยไม่มีเหตุผลและข้อมูลที่ชัดเจน” ประธานาธิบดีกล่าว “การกระทําร่วมกันอย่างผิดกฎหมายของแพทย์บางส่วนนั้น ได้กลายเป็นภัยคุกคามต่อสังคมเรา”

ประธานาธิบดีกล่าวว่า แผนรับนักเรียนแพทย์เพิ่มไม่จะส่งผลให้รายได้แพทย์ลดลง โดยอ้างถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้แห่งชาติและความต้องการบริการทางการแพทย์ในสังคมผู้สูงอายุ เขากล่าวว่ารายได้เฉลี่ยของแพทย์เกาหลีใต้สูงที่สุดในโลก

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

การพูดคุยของประธานาธิบดีน่าจะก่อให้เกิดการตอบโต้ที่โกรธแค้นจากแพทย์ ซึ