ผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกเขมรโบราณ ยันไม่พบ “ครูกายแก้ว” เป็นจินตนาการของผู้สร้าง

ไม่พบครูกายแก้วในประวัติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกเขมรโบราณชี้เป็นจินตนาการของผู้สร้าง

ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกเขมรโบราณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่าในประวัติศาสตร์จารึกเขมรโบราณ หากย้อนไปในสมัยพระชัยวรมันที่ 7 หรือประมาณ 800 ปีก่อน ไม่ปรากฏหลักฐาน หรือร่องรอยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอสุรเทพ หรือบรมครู ที่มีร่างกายเหมือนกับครูกายแก้ว

ในยุคพระชัยวรมันที่ 7 ปรากฏชื่อครูของพระชัยวรมันที่ 7 ในจารึกปราสาทตาพรหม 2 ท่านคือท่านศรีชยมังคลารถเทวะ กับท่านศรีชยกีรติเทวะ

ส่วนภาพฝาผนัง ที่ปรากฏลักษณะคล้ายกับครูกายแก้ว ผศ.ดร.กังวล อธิบายว่าอยู่ที่กำแพงนครวัดและสร้างขึ้น เมื่อ 500 ปีก่อนนี้ หลังจากยุคพระชัยวรมันที่ 7 และที่ปรากฏเป็นผ้าฤาษีตวัดปลายผ้า ทำให้เห็นคล้ายเป็นฤาษีมีปีก ซึ่งก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับครูกายแก้ว และในจารึกประวัติศาสตร์เขมร ถ้าเชื่อเรื่องการบูชายัญด้วยชีวิตได้ผลสูงสุด ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตสัตว์อื่น แต่บูชาด้วยร่างกายตัวเอง เริ่มจากการตัดนิ้วก่อนเลยทั้ง 5 นิ้ว

ส่วนเรื่องครูกายแก้ว ผศ.ดร.กังวล มองว่า เป็นความเชื่อที่เกิดจากจินตนาการของผู้สร้าง