ผู้ใช้บางคน iPhone 14 เจอปัญหาอีกครั้ง เมื่อเครื่องขึ้นว่า “ไม่รองรับซิมการ์ด”

จากปัญหาที่มีผู้ใช้งาน iPhone 14 บางคนมีผลกระทบใน iOS 16 ที่ผลกระทบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลมือถือต่างๆ โดยการบันทึกจากเว็บไซต์ MacRumors ได้เผยว่าผู้ใช้งาน iPhone 14 ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone 14, iPhone 14 Plus และ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max บางคนจะมีข้อความขึ้นว่า

ไม่รองรับซิมการ์ด หรือ Sim card Not Supported ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในบางครั้ง แถมยังมีการแจ้งต้องเป็น Popup ทำให้เกิดการหยุดการทำงาน ทั้งนี้ Apple ออกมาให้คำตอบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจาก Software ที่ทำงานผิดพลาดและกำลังดำเนินการแก้ไข

ระหว่างที่เจอปัญหานี้ไม่ควรกด Reset มือถือในเวลานี้หรือจะเข้ารับการช่วยเหลือจากตัวแทนศูนย์บริการ AASP หรือ Apple Store ได้ ทั้งนี้ปัญหานี้ถือว่าเป็นเรื่องล่าสุดที่เจอใน iPhone 14 เพราะมีตั้งแต่เร่องกล้องสั่นเองเมื่อใช้ Apps ภายนอก, การใช้พลังงานมาเกินไปของ iOS 16 ทั้งนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่า iOS 16.1 ที่กำลังทดสอบนั้นจะถูกปล่อยทันในช่วงปลายเดือนนี้หรือไม่