พลังของอัญมณี: การเดินทางอันรุ่งโรจน์ของไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณี

กรุงเทพฯ 29 ส.ค. 2566 — “เพชรเป็นนิรันดร์” เป็นคําพังเพยเก่าแก่ที่เคยนําทางโลกของอัญมณี แต่ในปัจจุบันเพชรต้องแบ่งพื้นที่บนเวทีโลกกับตัวละครอัญมณีรุ่นใหม่ ในสภาพแวดล้อมของความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง อัญมณีมีค่าชนิดอื่นๆ กําลังเฟื่องฟูขึ้นมาเป็นที่สนใจ ไม่เพียงแต่ด้านความงามทางสายตาเท่านั้น แต่ยังด้านความหลากหลาย ความเป็นเอกลักษณ์ และคุณสมบัติทางจิตวิญญาณ ประเทศไทยเองก็เป็นศูนย์กลางสําหรับอัญมณีรุ่นใหม่เหล่านี้อยู่แล้ว

ความงดงามนิรันดร์ผสานมรดกวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์กับฝีมือช่างเพชรพลอย
ความงดงามนิรันดร์ผสานมรดกวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์กับฝีมือช่างเพชรพลอย

ในปัจจุบัน อัญมณีมิใช่เพียงแค่เครื่องประดับสวยงาม แต่ยังเป็นตัวนําพลังงานทางโหราศาสตร์และความเชื่อมโยงส่วนบุคคล อัญมณีเกิดเดือนที่หลายคนรัก มีความเชื่อว่าช่วยป้องกันพลังลบและดึงดูดพลังงานบวก แซปไฟร์ สัญลักษณ์แห่งปัญญาและการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณ เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของอินเดีย ความเคารพของจีนต่อหยก ซึ่งเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการป้องกัน มีรากฐานมาจากความเชื่อแบบเต๋าและวรรณกรรมโบราณ ดังนั้น ตํานานโบราณจึงหล่อหลอมเครื่องประดับสมัยใหม่ด้วยมิติลี้ลับอันเก่าแก่ เพิ่มน้ําหนักทางวัฒนธรรมให้กับความสวยงามทางสายตา

ประเทศไทยกลายเป็นจุดสําคัญในการฟื้นฟูอัญมณีระดับโลก ด้วยการนําทางความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชาญฉลาด พร้อมกับปูทางสู่การเป็นผู้นําด้านเครื่องประดับหรูหรา มีรากฐานมาจากมรดกทางวัฒนธรรมที่ยาวนานหลายศตวรรษ อุตสาหกรรมเพชรและอัญมณีของไทยเป็นหลักฐานแสดงถึงฝีมือของช่างฝีมือท้องถิ่นในการเปลี่ยนอัญมณีดิบให้กลายเป็นงานฝีมือประณีตที่ผสมผสานประเพณี จิตวิญญาณ และฝีมือช่างอันวิจิตรงดงาม

องค์ประกอบสําคัญของความเชี่ยวชาญไทย คือ การครอบครองเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนที่ทําให้อัญมณีสีมีสีสันสดใสเป็นเลิศ ทักษะเฉพาะนี้เป็นเอกลักษณ์ของงานช่างไทยที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ มีช่างฝีมือประมาณ 20,000 คนและฐานการผลิตเช่น กรุงเทพฯ และจังหวัดจันทบุรี ที่สืบทอดมรดกต่อๆ กันมา

“เราเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ” นายภูเก็ต คันประภากร ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าเพชรและอัญมณีจันทบุรีกล่าว “การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาเที่ยวไทย (โดยเฉพาะจากจีนและอินเดีย) เป็นแรงหนุนเติบโตนี้”

ประเทศไทยภาคภูมิใจในฐานะผู้ส่งออกอัญมณีสีอันดับสามของโลก มูลค่าการส่งออกเพชรและอัญมณีใน