พันธมิตรสุขภาพไตใหม่ยกระดับโรคไตเรื้อรังให้เป็นวาระสุขภาพโลก

วอชิงตัน 20 ก.ย. 2566 — องค์กรสนับสนุนผู้ป่วย 17 แห่งจากอเมริกาเหนือและใต้ ยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง ได้ร่วมกันก่อตั้ง Global Patient Alliance for Kidney Health พันธมิตรนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างเสียงของผู้ป่วยและสนับสนุนนโยบายที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงการคัดกรองและการรักษาโรคไตเรื้อรังระยะแรก

คณะกรรมการบริหารของพันธมิตรประกอบด้วยตัวแทนจาก:

  • Federación Nacional de Asociaciones
  • The Kidney Foundation of Canada
  • Kidney Health Australia
  • American Kidney Fund
  • National Kidney Foundation
  • Kidney Care UK
  • NEF Project
  • Kidney Tec

โรคไตเรื้อรังเป็นหนึ่งในวิกฤตสาธารณสุขที่ถูกละเลยมากที่สุดในยุคของเรา

ทั่วโลก ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีจํานวนประมาณ 840 ล้านคน โดยประมาณ 90% ของผู้ป่วยไม่ทราบสถานะของตนเอง ซึ่งอาจมีผลร้ายแรง เนื่องจากโรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่รักษาไม่หาย และหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแล อาจนําไปสู่ภาวะไตวาย ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดหรือปลูกถ่ายไต

การแก้ไขปัญหาโรคไตเรื้อรังต้องอาศัยการดําเนินการอย่างเป็นระบบที่ให้ความสําคัญกับการค้นพบโรคในระยะเริ่มแรกและการจัดการรักษา ซึ่งควรรวมถึงนโยบายที่เน้นการปรับปรุงการเข้าถึงการคัดกรองตามความเสี่ยง การขจัดความไม่มีประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพ และการให้ความสําคัญกับการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์

“พันธมิตรขอเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง โดยการลงทุนในทางออกทางนโยบายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อชะลอการดําเนินของโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและเสียชีวิต” นาง Marisol Robles สมาชิกคณะกรรมการบริหารและประธานมูลนิธิ Mario Robles Ossio ในเม็กซิโก กล่าว

ต้นทุนของโรคไตเรื้อรังต่อประชาชน รัฐบาล และสิ่งแวดล้อมสูง

ผลกระทบในทางลบของโรคไตเรื้อรังมีขอบเขตกว้างขวาง การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงมากต่อระบบบริการสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล หลายประเทศใช้งบประมาณด้านสุขภาพประจําปี 2-3% และใช้น้ํารวมกันประมาณ 265,000 ล้านลิตร เพื่อให้การบําบัดด้วยการฟอกเลือดและการปลูกถ่ายไตทุกปี

นาย Chris Forbes สมาชิกคณะกรรมการบริหารและซีอีโอของ Kidney Health Australia กล่าวว่า “โรคไตเรื้อรังกําลังสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจออสเตรเลีย 9.9 พันล้านดอลลาร์ ต่อปีในรูปแบบของการสูญเสียผลิตภาพและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพื่อให้การฟอกเลือดและปลูกถ่ายไต” เขากล่าวต่อ “เมื่ออวัยวะเหล่านี้หยุดทํางาน มันสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล”

การดําเนินการระดับบุคคลต่อโรคไตเรื้อรังยังไม่เพียงพอ

แม้การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการใช้ยาอาจชะลอการดําเนินของโรคไตเรื้อรัง หากปราศจากความมุ่งเน้นเพิ่มเติมด้านการคัดกรองและการรักษาในระยะเริ่มแรก พันธมิตรกล่าวว่า จะมีผู้ได้รับผลกระทบจํานวนมากขึ้น

นาง Marisol Robles ซึ่งประเทศบ้านเกิดของเธอคื