ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน เปิดตัวองค์กรนําการด้วยรางวัลอุตสาหกรรมชั้นนําในงานพิธีมอบรางวัลบริการที่เป็นเลิศ 2023

สิบหกองค์กรได้รับรางวัลเกียรติยศจากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน สําหรับการปฏิบัติงานเลิศระดับสูง

กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 — พิธีมอบรางวัลฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน เบสต์ แพรคทิซ อวอร์ดส 2023 จัดขึ้นที่โรงแรมเซนต์ รีจิส ใน กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย โดยรวมบริษัทจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้ที่มีนวัตกรรมหรือการปฏิวัติที่นําการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของตนมาโดยตลอด

2023 Best Practices APAC Awards Banquet

งานมอบรางวัลบริษัทต้นแบบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2023

ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนมอบรางวัลเบสต์ แพรคทิซให้กับบริษัทที่เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรม “พวกเขาคือผู้นําการเปลี่ยนแปลง” กล่าวโดย Jeff Frigstad รองประธานบริหารโลกฝ่ายรางวัลเบสต์ แพรคทิซ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน “ผมรู้สึกยินดีที่ได้แสดงความยินดีอย่างจริงใจกับผู้ชนะทุกท่านที่สมควรได้รับการยอมรับสูงสุด เราหวังว่าการยอมรับนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นติดตามนวัตกรรมและความเลิศระดับสูง”

มีรางวัลยี่สิบรางวัลที่มอบในงาน:

AdaniConneX – 2023 รางวัลบริษัทบริหารโครงสร้างพื้นฐานและปฏิบัติการเซนเตอร์ข้อมูลแห่งปีในเอเชียใต้
Cellcard (CAMGSM Plc.) – 2023 รางวัลผู้นํานวัตกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกัมพูชา
CHT Security Co., Ltd. – 2023 รางวัลบริษัทบริการไซเบอร์รักษาความปลอดภัยแห่งปีในไต้หวัน
Chunghwa Telecom Co., Ltd. – 2023 รางวัลผู้นําด้านคุณค่าลูกค้าในบริการ 5G ในไต้หวัน
Chunghwa Telecom Co., Ltd. – 2023 รางวัลบริษัทบริการเซนเตอร์ข้อมูลแห่งปีในไต้หวัน
Chunghwa Telecom Co., Ltd. – 2023 รางวัลบริษัทโทรคมนาคมแห่งปีในไต้หวัน
CUCKOO – 2023 รางวัลบริษัทน้ําสะอาดบ้านแห่งปีในมาเลเซีย
George Clinical – 2023 รางวัลผู้นําด้านกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กรวิจัยสัญญาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Gleneagles Hospital Kuala Lumpur – 2023 รางวัลผู้นําด้านคุณค่าลูกค้าโรงพยาบาลในมาเลเซีย
Kerry Logistics Network Limited – 2023 รางวัลบริษัทโลจิสติกส์แห่งปีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Novotech – 2023 รางวัลบริษัทองค์กรวิจัยสัญญาแห่งปีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Petromin Express – 2023 รางวัลผู้นําด้านกลยุทธ์การแข่งขันในบริการรถยนต์รวดเร็วในซาอุดิอาระเบีย
Siro Clinpharm Private Limited – 2023 รางวัลผู้นําด้านคุณค่าลูกค้าในองค์กรวิจัยสัญญาในอินเดีย
Smart Axiata Co., Ltd. – 2023 รางวัลบริษัทบริการข้อมูลเคลื่อนที่แห่งปีในกัมพูชา
Smart Axiata Co., Ltd. – 2023 รางวัลบริษัทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แห่งปีในกัมพูชา
Smart Selangor Delivery Unit – 2022 รางวัลหน่วยงานบริหารเมืองฉลาดแห่งปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ST Telemedia Global Data Centres (ประเทศไทย) – 2023 รางวัลบริษัทบริการเซนเตอร์ข้อมูลแห่งปีในประเทศไทย
Sunway Medical Centre Velocity – 2023 รางวัลบริษัทโรงพยาบาลเกิดใหม่แห่งปีในมาเลเซีย
Teleperformance – 2023 รางวัลบริษัทบริการประสบการณ์ลูกค้าที่ยอมเอาวัตถุออกจากประเทศแห่งปีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รางวัลเบสต์ แพรคทิซ ของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนมอบให้กับบริษัททุ