มหาวิทยาลัยแทแจ ประเทศเกาหลีใต้ รับนักศึกษารุ่นแรกของผู้นําในอนาคตก่อนเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน

กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 30 ส.ค. 2566 — มหาวิทยาลัยแทแจ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง 4 ปีแห่งแรกของเกาหลีที่มุ่งมั่นสร้างผู้นํารุ่นใหม่ ได้จัดพิธีรับนักศึกษาใหม่รุ่นแรกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน มีนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาเพียง 32 คนจากกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มงวดเพื่อหานักศึกษาที่มีศักยภาพสูงในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยแทแจก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้นําระดับโลกร้อยละ 1 ที่มีความสามารถในการนําด้วยความเห็นอกเห็นใจและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมที่เน้นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างตะวันออกและตะวันตก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดียวในการสอน และเน้นการใช้เครื่องมือดิจิทัลขั้นสูง รวมถึงโปรแกรมการศึกษาที่ยึดหลักสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การจัดการศึกษารูปแบบนวัตกรรมนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้นําระดับโลกด้านการศึกษา ดร. โทนี่ เอฟ. ชาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระนามกษัตริย์อับดุลเลาะห์แห่งซาอุดีอาระเบีย ได้กล่าวถึงนักศึกษาโดยตรงในวิดีโอข้อความที่พิธีเปิด โดยกล่าวสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยว่า “วิสัยทัศน์ที่สําคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยแทแจคือการพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่ และทุกคนต่างมีศักยภาพพิเศษที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับมวลมนุษยชาติด้วยวิธีการเฉพาะตัว” เขากล่าวเสริมว่า “มหาวิทยาลัยที่ผมนําอยู่ก็มองไปข้างหน้าเช่นกัน ค้นหาคําตอบต่อคําถามและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ ในด้านนี้ ผมเชื่อว่าสถาบันการศึกษาของเรามีทั้งการจัดการศึกษารูปแบบนวัตกรรม และความปรารถนาลึกซึ้งที่จะรับใช้มนุษยชาติและโลกของเรา”

ดร. จูน อี ฮัห ผู้ชนะรางวัล Fields Medal ที่มีเกียรติยิ่งและเป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Princeton ยังได้กล่าวถึงนักศึกษาในข้อความที่บันทึกไว้ โดยแนะนําว่า “จงกล้าที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนและอยู่กับปัจจุบันอย่างเปิดกว้าง”

พิธีเปิดยังได้รับข้อความจากผู้นําระดับโลกหลายท่าน รวมถึงอดีตเลขาธิการสหประชาชาติ นายบัน คี-มุน นายลี จู-โฮ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้ และนายเช ทา-วอน ประธานและซีอีโอของ SK Inc.

นายบัน คี-มุน กล่าวถึงบทบาทผู้นําของมหาวิทยาลัยแทแจว่า “มหาวิทยาลัยแทแจเป็นผู้บุกเบิก ผู้สร้าง และผู้นําเสนอรูปแบบใหม่สําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นหลักชัยสําคัญบนเส้นทางยาวไกลสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่แท้จริง” เขากล่าวเสริมว่า “ผมมั่นใจว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแทแจจะเป็นผู้นําระดับโลกในอนาคตที่มีส่วนร่วมในการ