มาแล้ว Emoji ในรูปแบบ Fluent Design บน Windows 11 ให้สามารถใช้ได้แล้ววันนี้

  ข่าวดี Microsoft ได้ปล่อย Emoji สำหรับ Windows 11 แล้วสามารถใช้งานไ้ด้แล้วนี้