ระบบการให้บริการผู้ป่วยทั่วทั้งสหราชอาณาจักรถูกโจมตีทางไซเบอร์จนให้บริการไม่ได้ชั่วคราว

การโจมตีทางไซเบอร์ต่อผู้ให้บริการระบบจัดการผู้ป่วยจนขัดข้องทำให้บริการฉุกเฉิน 111 รายทั่วทั้งระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) ของสหราชอาณาจักรไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว

NHS และผู้ให้บริการรถฉุกเฉินบางส่วนได้ออกมายืนยันว่าการโจมตีเกิดขึ้นจริง อย่างผู้ให้บริการฉุกเฉินเวลส์ ได้ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจาก “ความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส่งผู้ป่วยไปยังแพทย์นอกเวลา”

ระบบที่ว่านี้เป็นระบบที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นใช้ในการประสานงานเพื่อขนส่งผู้ป่วย ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบบนี้กระทบต่อระบบสาธารณสุขทั้งประเทศ รวมถึงในเวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ และสกอตแลนด์

NHS ได้ดำเนินแผนบริหารแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อให้ระบบการให้บริการผู้ป่วยสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยย้ำให้ผู้ป่วยวางใจและเชื่อมั่นต่อ NHS ต่อไป