รายงานยอดขายรวมเดือนตุลาคมของเอเซอร์เท่ากับ 19.35 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบปีก่อน

ธุรกิจนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์และจอแสดงผลมีสัดส่วน 27.4% ของรายได้เดือนตุลาคม

ไทเป, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 — Acer Inc. (TWSE: 2353) ประกาศรายได้รวมเดือนตุลาคมที่ NT$ 19.35 พันล้าน เติบโตขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) รายได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมเท่ากับ NT$ 197.52 พันล้าน ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาด (ปี 2016 ถึง 2019) ในช่วงเวลาเดียวกัน

ไฮไลท์ธุรกิจเดือนตุลาคม:

  • รายได้ธุรกิจโน้ตบุ๊คเติบโตขึ้น 13.9% YoY
  • รายได้ธุรกิจเกม [1] เติบโตขึ้น 27.7% YoY
  • รายได้ Chromebook เติบโตขึ้น 20.6% YoY

Acer ได้เห็นธุรกิจคอมพิวเตอร์กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งพร้อมกับสินค้าคงคลังที่ค่อยๆ อยู่ภายใต้การควบคุม ในขณะที่แบบจําลองการใช้งานใหม่ที่ขึ้นอยู่กับ AI การสร้างสรรค์กําลังเกิดขึ้น

กลยุทธ์ของ Acer ในการสร้างเครื่องมือธุรกิจหลายอย่างผ่านการขยายขอบเขตธุรกิจของตนได้ให้บริษัทโอกาสมากขึ้นในสภาพการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม บริษัทในเครือที่เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 11 แห่ง ได้ประกาศรายได้และไฮไลท์ของธุรกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอาทิ:

  • รายได้ Acer Mobile Power System Inc. เดือนตุลาคมเติบโตขึ้น 50.0% YoY
  • รายได้ Altos Computing เดือนตุลาคมเติบโตขึ้น 24.2% YoY
  • รายได้ Acerpure Inc. เดือนตุลาคมเติบโตขึ้น 25.5% YoY
  • รายได้ Acer ITS Inc. เดือนตุลาคมเติบโตขึ้น 19.9% YoY

[1] ผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกมของ Acer

เกี่ยวกับ Acer

Acer ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1976 เป็นหนึ่งในบริษัท ICT ชั้นนําของโลกที่มีการปฏิบัติงานในมากกว่า 160 ประเทศ ในขณะที่ Acer กําลังพัฒนาตามอุตสาหกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง Acer ได้เน้นที่การสร้างโลกที่ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการจะรวมกันเป็นระบบนิเวศและเปิดโอกาสใหม่ๆ แก่ผู้บริโภคและธุรกิจ Acer มีพนักงานประมาณ 7,700 คนที่อุทิศให้กับการวิจัย ออกแบบ การตลาด การขาย และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และวิธีการ โปรดเยี่ยมชม www.acer.com สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

© 2023 Acer Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Acer และโลโก้ Acer เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Acer Inc. เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และ/หรือเครื่องหมายบริการอื่นที่ระบุหรือไม่ระบุ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่แท้จริง ข้อเสนอทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และอาจไม่สามารถจําหน่ายได้ทุกช่องทางการขาย ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกแนะนําของผู้ผลิตและอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ ภาษีมูลค่าเพิ่มแยกต่างหาก