รายได้ต่างประเทศของ Gotion High-tech เพิ่มขึ้น 3 เท่าในครึ่งปีแรกที่ได้รับการสนับสนุนจาก VW

เหอเฝย ประเทศจีน, 29 ส.ค. 2566 — เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม Gotion High-tech ผู้ผลิตแบตเตอรี่พลังงานจีนที่ได้รับการลงทุนเชิงกลยุทธ์จาก Volkswagen ได้เปิดเผยรายงานกึ่งปี 2566 ของบริษัท ในช่วงเวลารายงาน Gotion มีรายได้จากการดําเนินงาน 15,239 ล้านหยวนจีน เพิ่มขึ้น 76.42% จากปีก่อน ที่น่าสนใจคือ Gotion มีรายได้จากการดําเนินงาน 3,062 ล้านหยวนจีนในภูมิภาคต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 296.74% จากปีก่อน สัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นจาก 8.94% ในครึ่งปีแรกของปี 2565 เป็น 20.09%

ธุรกิจหลักของ Gotion คือแบตเตอรี่พลังงานและระบบกักเก็บพลังงานมีการเติบโตอย่างมากทั้งรายได้และอัตรากําไรขั้นต้น จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ ธุรกิจแบตเตอรี่พลังงานของ Gotion มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก 58.56% จากปีก่อน เป็น 10,478 ล้านหยวนจีน คิดเป็น 68.76% ของรายได้รวมในครึ่งปีแรก นอกจากนี้ ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานของ Gotion ขยายตัวด้วยรายได้ที่ถึง 4,147 ล้านหยวนจีน เพิ่มขึ้น 224.33% จากปีก่อน ส่วนของธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานคิดเป็น 27.21% ของรายได้รวมในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะธุรกิจแบตเตอรี่ลิเธียมของ Gotion มีอัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 12.49% เป็น 13.21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ธุรกิจแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานยังมีอัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 10.24% เป็น 17.43%

ในฐานะบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Gotion ได้ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 1,204 ล้านหยวนจีนในครึ่งปีแรกของปี 2566 เพิ่มขึ้น 38.49% จากปีก่อน ในครึ่งปีแรก Gotion ได้เพิ่มสิทธิบัตรใหม่ 653 ฉบับในพอร์ตโฟลิโอ ณ สิ้นครึ่งปีแรกของปี 2566 Gotion มีการยื่นขอสิทธิบัตรรวมทั้งหมด 6,997 ฉบับ และได้รับสิทธิบัตรรวม 4,672 ฉบับ รวมถึงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1,187 ฉบับ (รวมสิทธิบัตรต่างประเทศ 77 ฉบับ) และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3,082 ฉบับ นอกจากนี้ Gotion ยังเป็นประธานและมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐาน 66 ฉบับ

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ของ Gotion มีการพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดือนพฤษภาคม Gotion เปิดตัวเซลล์และแพ็คแบตเตอรี่ Astroinno L600 ที่พัฒนาขึ้นเองพร้อมระบบ LMFP ใหม่ เซลล์แบตเตอรี่มีความหนาแน่นพลังงาน 240 Wh/kg ในขณะที่ความหนาแน่นพลังงานของระบบมีมากถึง 190 Wh/kg มีแผนจะผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2567 รายงานว่าเซลล์แบตเตอรี่รุ่นที่สามของ Gotion 9 รุ่น รวมถึงเซลล์แบตเตอรี่ L600 เซลล์แบตเตอรี่ Volkswagen Unified Cell และเซลล์แบตเตอรี่ 4695 ได้ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนําพานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่มาสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม

ความร่วมมือของ Gotion กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Volkswagen ยังคงดําเนินต่อไป ต้นปีนี้ Gotion ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Volkswagen ให้เป็น Volkswagen Cell Test Lab ซึ่งแสดงถึงการยอมรับความสามารถด้านการทดสอบของบริษัทและการเข้าสู่ระบบการจัดการเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของโลกของ Volkswagen ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม บริษัทย่อยที่ Gotion ถือหุ้น 100% คือ Hefei Gotion High-tech Power Energy Co., Ltd. ได้รับจดหมายสั่งซื้อจาก Volkswagen ทําให้บริษัทเป็นผู้ผลิตที่ได้รับการกําหนดให้เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์แบตเตอรี่ฟอสเฟตเหล็กลิเธียม (LFP) Unified Cell สําหรับตลาดต่าง