ฤดูร้อนนี้อาจเป็นอันตรายมากสําหรับผู้สูงอายุ

(SeaPRwire) –   ฤดูร้อนปี ค.ศ. 2023 เป็นฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ ค.ศ. 1850 และอาจจะร้อนเช่นเดียวกันในฤดูร้อนนี้ ซึ่งทําให้ผู้สูงอายุ – กลุ่มที่เปราะบางต่อโรคภัยไข้เรื้อรังจากความร้อน – มีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงขึ้น

ผู้สูงอายุมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่างกายและสิ่งแวดล้อมน้อยลง อุณหภูมิที่สูงขึ้นทําให้เสี่ยงต่อภาวะขาดน้ํา อาการช็อคจากความร้อน ความดันโลหิตสูงขึ้น กล้ามเนื้อกระตุก และรู้สึกหมุนควง

ปัญหาเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นอย่างมากกว่าที่เคยเป็น ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึง ค.ศ. 2050 จํานวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และคิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรโลกตามการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลก

Giacomo Falchetta นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางภูมิอากาศแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในอิตาลี และทีมงานของเขาต้องการเข้าใจปัญหานี้ให้ดีขึ้น จึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุประชากรกับอุณหภูมิของพื้นที่ เพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อผู้สูงอายุจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น

พวกเขาพบว่า ภายใน ค.ศ. 2050 มากกว่าร้อยละ 23 ของประชากรโลกอายุ 69 ปีขึ้นไป จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงสุดเกิน 99.5 องศาเซลเซียส (37.5 องศาเซลเซียส) เทียบกับปัจจุบันเพียงร้อยละ 14 ของกลุ่มประชากรนี้ ซึ่งหมายความว่าอาจมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 246 ล้านคนที่ต้องเผชิญอุณหภูมิสูงเกินไป

“ทั่วโลกเราพบว่าอายุขัยเพิ่มขึ้น ซึ่งทําให้มีผู้สูงอายุมากขึ้นที่ต้องใช้บริการสุขภาพเนื่องจากภัยพิบัติทางภูมิอากาศ” Falchetta กล่าว

Falchetta และทีมงานใช้ข้อมูลประชากรจากกรมสํารวจประชากรแห่งสหประชาชาติ และการประมาณการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นในปีต่อๆ ไป ซึ่งช่วยให้พวกเขาวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ทําให้ผู้สูงอายุเผชิญความเสี่ยงจากความร้อนในพื้นที่ต่างๆ ของโลก

Falchetta หวังว่างานวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้กําหนดนโยบายตระหนักถึงการปะทะกันของการเจริญของประชากร อายุขัยที่เพิ่มขึ้น และภัยพิบัติทางภูมิอากาศ ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลให้ความสําคัญกับการสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างเครือข่ายไฟฟ้าเพื่อจัดการกับความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากระบบปรับอากาศ และศูนย์ระงับความร้อน รวมถึงพื้นที่สีเขียวในเมือง

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

“เราหวังว่าจะสามารถมีส่วนร่วมกับผู้วางแผนด้านสาธารณสุข ผู้วางแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ และองค์กรระหว่างประเทศเช่น องค์การอนามัยโลก และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชากรผู้สูงอายุในโลกที่อุณหภูมิสูงขึ้น” เขากล่าว