[ลือ] เลนส์ซูมของ Samsung Galaxy S23 Ultra จะถูกปรับปรุงให้คุณให้ดีกว่าเดิม

  Ice Universe ได้เปิดเผยว่า กล้องซูมของ S23 Ultra จะดีกว่าเดิม