วิธีเลิกเกมการกล่าวหาที่ไร้ผลเกี่ยวกับการวิจัยที่ล้มเหลวเกี่ยวกับ Long COVID

Wheelchairs are posed in front of the German Reichstag building in Berlin to protest a lack of progress on Long COVID.

(SeaPRwire) –   สถานการณ์สุขภาพของผู้ป่วย Long COVID ยังไม่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้นที่มีการระบุสภาวะโรคนี้ในต้นปี 2563 ส่วนใหญ่เนื่องจากผลการวิจัยคลินิกที่ผิดหวัง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของปัญหา

ปัจจุบันมีการวิจัยจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงกระทรวงสงคราม แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ในการป้องกันหรือรักษาผู้ป่วยได้

มีความเสี่ยงสูงหากการวิจัย Long COVID ของสหรัฐฯ ไม่ถูกต้อง เนื่องจากประมาณการณ์ว่าผู้ป่วย Long COVID อยู่ระหว่าง 5-15% ของประชากรสหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วยเป็นจํานวนมากที่ต้องการการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

แต่หากชุมชนวิทยาศาสตร์สุขภาพใช้เวลาและเงินจํานวนมากในการวิจัยแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จ คําตอบคือต้องหาวิธีการวิจัยอื่นที่มีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่า

ภัยพิบัติทางสุขภาพของชาติ

สถานการณ์ดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นภัยพิบัติทางสุขภาพของชาติตั้งแต่แรกเริ่มของการแพร่ระบาดของ Long COVID รัฐบาลสหรัฐฯ จึงได้ตอบสนองด้วยการลงทุนในการวิจัย Long COVID

ความหวังในการนําพลังของการวิจัยไปใช้ประโยชน์มีมากขึ้นอีกเมื่อทําเนียบขาวเปิดตัวแผนงานเกี่ยวกับ Long COVID ในเดือนสิงหาคม 2565

แต่ความหวังเหล่านั้นกลับถูกผิดหวัง โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการวิจัยไม่ได้เน้นที่การช่วยเหลือผู้ป่วย และมีการวิจัยซ้ําซ้อน รวมถึงขาดการทดลองคลินิก

สาเหตุของความล้มเหลวถูกกล่าวหาว่าเนื่องมาจากการขาดงบประมาณและความสนใจจากรัฐบาลด้วย

คําแนะนําส่วนใหญ่จากผู้เกี่ยวข้องกับ Long COVID คือต้องการเพิ่มงบประมาณการวิจัยและใช้เงินไปในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แม้ว่าข้อเสนอดังกล่าวจะดูถูกต้องตามหลักการ แต่อาจไม่ถูกต้องหากพิจารณาจากสาเหตุของความล้มเหลวมาโดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

ทฤษฎีใหม่เพื่ออธิบาย Long COVID

เราเสนอสมมติฐานว่า Long COVID นั้นเป็นโรคที่มีอาการคล้ายกับโรคเม/ซีเอฟเอสซึ่งเป็นโรคที่รู้จักกันมานานแล้ว การติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 น่าจะเป็นสาเหตุของ Long COVID ในลักษณะเดียวกับเชื้อก่อโรคอื่นที่สามารถก่อให้เกิดโรคเม/ซีเอฟเอส

โรคเม/ซีเอฟเอสยังไม่เข้าใจดีนัก แต่มีประสบการณ์การวิจัยยาวนานกว่า 30 ปีที่ควรนํามาใช้ในการวิจัย Long COVID ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าการวิจัยแบบปัจจุบัน

เหตุใดจึงคิดว่าการวิจัยแบบนี้น่าจะไม่ประสบความสําเร็จ? เนื่องจากอาจไม่มีอะไรที่จะค้นพบ หรือเทคโนโลยีปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบและยืนยันกลไกที่เป็นเหตุของอาการต่างๆ

การวิจัยยังมีบทบาทสําคัญ แต่ควรเปลี่ยนเป็นการวิจัยประเภทอื่น เช่น การวิจัยด้านบริการสุขภาพ และการวิจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingdaoTimes, SingaporeEra, AsiaEase; Thailand: THNewson, THNewswire; Indonesia: IDNewsZone, LiveBerita; Philippines: PHTune, PHHit, PHBizNews; Malaysia: DataDurian, PressMalaysia; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: EAStory, TaiwanPR; Germany: NachMedia, dePresseNow) 

ถ้าพิจารณาจากมุมมองของโรคติดเ