วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เรียกร้องให้ Apple และ Google แบน TikTok จาก App Store

  วันนี้ Michael Bennet วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาได้เขียนจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูงของ Apple และ Google เพื่อเรียกร้องให้พวกเขาแบน TikTok