สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ครองราชยะเมืองนานเกินไป

(SeaPRwire) –   ขณะที่ส่วนใหญ่ของบริเตนและโลกรอคอยอย่างเครียดเครียดเกี่ยวกับ เป็นเพียงธรรมชาติที่หลายคนจะมองย้อนกลับไปยังระยะเวลาที่เธออยู่บนบัลลังก์กับความรู้สึกของความเศร้าโศกและความรู้สึกเสียดาย มันคือธรรมชาติของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ที่ถูกสะท้อนในคําขวัญไม่เปิดเผยความรู้สึกของราชวงศ์ที่ทําให้เธอเป็นสิ่งที่คงที่ในชีวิตของชาวบริเตนล้านคนและชาวโลกนับพันล้านคนทั่วโลก

สําหรับทุกความหมายแล้ว สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ของบริเตน แต่ระยะเวลาการครองราชย์ของเธอ—นานที่สุดของพระมหากษัตริย์บริเตนในประวัติศาสตร์—ได้วางรากฐานสําหรับความท้าทายที่ราชวงศ์ต้องเผชิญในปัจจุบัน

มีเหตุผลดีที่ทําให้เธอเป็นที่นิยมมากที่สุด เธอเป็นสะพานที่ไม่สามารถสับสนได้ระหว่างยุคสมัยที่เธอเกิดมา และยุคปัจจุบันของเทคโนโลยีสื่อสารที่รวดเร็ว เมื่อเธอสิ้นพระชนม์ การสื่อสารด้วยโทรเลขเป็นสิ่งที่ทั่วไป แต่ในปัจจุบัน แอป Telegram เป็นสิ่งที่ใช้บ่อยเช่นกัน

นอกจากนี้ สมเด็จพระราชินีนาถยังมีบทบาทสําคัญในการสร้างอํานาจอ่อนของประเทศตลอดครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 เมื่อประเทศกลับมามีบทบาทในเวทีโลกอีกครั้งในคริสต์ทศวรรษ 1960 ขณะที่นายกรัฐมนตรี และสมเด็จพระราชินีนาถที่มีพระชนมายุน้อยกว่าทรงเป็นที่รู้จักของสาธารณชน ความเฉลียวฉลาดทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี และความสามารถในการผสมผสานระหว่างความเป็นพระมหากษัตริย์กับความเป็นตัวตนที่สามารถเข้าถึงได้ของสมเด็จพระราชินีนาถ ได้ทําให้บริเตนกลับมาเป็นมหาอํานาจที่ต้องระวังอีกครั้ง

สมเด็จพระราชินีนาถไม่มีความสนใจในศิลปะหรือการศึกษา (ต่างจากพระสวามีของพระองค์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่ถูกต้อง) และทรงพอพระทัยที่จะใช้เวลากับ แต่พระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประเมินบุคคล เช่น การที่ทรงให้การสนับสนุนสมเด็จพระราชาธิบดีแอนดรูว์ และความจงรักภักดีต่อพระองค์ต่อไปนั้นเป็นหลักฐานถึงจุดอ่อนนี้

แม้ว่าสมเด็จพระราชินีนาถจะทรงมีข้อจํากัดบางประการก็ตาม แต่ข้อจํากัดใหญ่ที่สุดคือ พระองค์ทรงวางมาตรฐานของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สูงเกินไปสําหรับรัชทายาทของพระองค์ที่จะตามพระองค์ได้ พระนางวิกตอเรียทรงกระทําในแบบเดียวกัน โดยสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1901 ภายหลังการครองราชย์นานถึง 64 ปี และทิ้งให้กษัตริย์ 4 พระองค์ต่อมาต้องประสบความล้มเหลวในการสืบทอดมรดกของพระนาง แต่เพียงสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ที่สามารถลบล้างความทรงจําเหล่านั้นได้ 50 ปีต่อมา โดยทรงทําน้อยที่สุดเพื่อก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (พระองค์ไม่เคยใช้สิทธิ์เวตัวใดๆตลอดระยะเวลาการครองราชย์)

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ไม่มีอะไรที่สมเด็จพระราชินีนาถทรงควบคุมได้ และทรงตัดสินพระทัยที่จะคงทรงพระองค์เป็นสมเด็จพระราชินีนาถจนกว่าวันสุดท้ายของพระชนม์ช