‘สหรัฐฯ’ หวั่น ‘จีน’ แซงหน้าด้านเทคโนโลยี

  ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐฯ แสดงความกังวลถึงบทบาทของจีนที่จ่อเบียดแซงสหรัฐฯ ในด้านเทคโนโลยีสำคัญหลายด้าน