สินค้าจากคาร์บอนรีไซเคิลช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน

  เพชร แว่นตากันแดด และชุดกีฬา ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซหลักที่ทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกร้อนขึ้น