สิ่งที่เราคิดผิดเกี่ยวกับการประกาศตน

(SeaPRwire) –   มานานกว่าผมจะยอมให้สภาพแวดล้อมกําหนดเงื่อนไขของชีวิตของผม และผมไม่เชื่อว่าผมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายได้ ซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดและความตกใจจากประสบการณ์นั้นจะมีอํานาจที่ขยายตัวในจิตใจของเราซึ่งยากที่จะท้าทายและน่ากลัวที่จะเผชิญ

จิตใจและร่างกายของเราจะจัดระเบียบรอบการเตรียมตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ความทุกข์ทรมานนั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคต และในกระบวนการนั้น จิตสํานึกของเราจะติดอยู่ในการตอบสนองกับโลกภายนอกที่น่ากลัวและไม่แน่นอน แทนที่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถทําได้

ดังนั้น ผมเห็นการประกาศนิมนต์เป็นปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิต การมีส่วนร่วมกับโลก และการมีชีวิตที่ดี ด้วยการฝึกฝนมัน เราจะเพาะพัฒนาความมั่นใจในการคาดหวังผลดีซึ่งนิยามว่าเป็นแนวโน้มทั่วไปในการคาดหวังผลดีข้ามสาขาชีวิตที่สําคัญ ได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งจากความมั่นใจในการคาดหวังผลดี ตั้งแต่การปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด การฟื้นตัวของแผลเร็วขึ้น จนถึงการลดความรุนแรงของโรค

สําหรับบางคนอาจเชื่อว่ามาตรฐานเดียวที่วัดความสําเร็จของการประกาศนิมนต์คือผลลัพธ์ทางวัตถุที่มันส่งมอบ แต่ผมพิจารณาว่ามุมมองนี้เป็นการล่อลวง ข้อดีจริงๆของการนึกภาพความตั้งใจของเราอีกครั้งและอีกครั้งคือให้เราไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจว่าสถานการณ์จะดําเนินไปอย่างดีสําหรับเรา ซึ่งปลดปล่อยเราให้ตอบสนองและมีความยืดหยุ่นไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะนํามาซึ่งอะไร

สําหรับหลายปีมานี้ การประกาศนิมนต์ได้ถูกจํากัดอยู่ในพื้นที่เดียวกับดาราศาสตร์ ภาพนิมนต์ของทูตสวรรค์ และการเกิดใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยความเท็จจากวิทยาศาสตร์และคําพูดที่ไม่มีสาระ แต่แท้จริงแล้ว ปฏิบัติการประกาศนิมนต์มีมานานหลายพันปีแล้ว ส่วนใหญ่ของสิ่งที่เราเชื่อมโยงกับการประกาศนิมนต์ในปัจจุบันนั้นมาจากคัมภีร์เวดิกของศาสนาฮินดู

การประกาศนิมนต์โดยพื้นฐานแล้วคือกระบวนการฝังความตั้งใจของเราไว้ในจิตใต้สํานึกอย่างมีเจตนา เพื่อให้เครือข่ายสมองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทํางานร่วมกัน เราทุกคนกําลังประกาศนิมนต์ความตั้งใจที่เก็บไว้ในจิตใจในบางรูปแบบอยู่แล้วอย่างไม่ได้รับการฝึกอบรมและไม่มีความเข้าใจ ผลลัพธ์มักเป็นไปอย่างสุ่มเสี่ยง ทึบทึมที่สุด เพื่อประกาศนิมนต์อย่างมีสํานึกต้องเรียกคืนอํานาจภายในเพื่อกําหนดความสนใจของเรา

เมื่อเราฝึกฝนการนึกภาพ มันจะสร้างอารมณ์บวกที่มีพลัง และอารมณ์เหล่านี้จะเรียกเครื่องมือ “ความสนใจเลือกสรร” เหมือนเจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารให้ติดป้ายค่าความสําคัญสูงสุดแก่ภาพที่เราปรารถนาและจับคู่กับระบบรางวัลของเรา

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

เมื่อภาพได้ถูกฝังไว้ในจิต