ส่องลูกเล่นใหม่ของ iOS 15.2 Beta มีการเพิ่มรายงาน App Privacy Report และ ปรับปรุงการแจ้งเตือนใหม่

  Apple ปล่อยอัปเดตใหม่ล่าสุดสำหรับ iOS 15.2 Beta มีการเพิ่มเทคโนโลยีและการแจ้งเตือน